Gotovinski nenamjenski krediti u godinu dana porasli za 7,7 mlrd kuna

Gotovinski nenamjenski krediti u prosincu su porasli 11 posto, na 47,7 milijardi kuna. To je sedmi mjesec za redom da gotovinski krediti rastu dvoznamenkastim stopama

86
gotovinski nenamjenski krediti

Prema posljednjim podacima Hrvatske narodne banke ukupni krediti stanovništvu i u posljednjem mjesecu 2018. nastavili su rasti na godišnjoj razini, U odnosu na prosinac 2017. krediti stanovništvu porasli su za 5,5 milijardi kuna ili 4,6 posto, a ukupno odobreni krediti stanovništvu dosegnuli su iznos od 124,4 milijarde kune. U odnosu na studeni krediti stanovništvu porasli su za 42,7 milijuna kuna što na mjesečnoj razini predstavlja vrlo blagi rast, navode u dnevnoj ekonomskoj analizi analitičari RBA.

Gotovinski nenamjenski krediti u prosincu su porasli 11 posto, na 47,7 milijardi kuna. To je sedmi mjesec za redom da gotovinski krediti rastu dvoznamenkastim stopama.

Prema podacima o plasmanima stanovništvu na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) plasmani sektoru stanovništva potvrđuju nešto izraženiju kreditnu aktivnost budući da su uz mjesečni rast od 0,1 posto plasmani stanovništvu na godišnjoj razini zabilježili rast od 6,2 posto, kao i u studenom.

Preusmjeravanje valutnih kredita u kunske

U valutnoj strukturi  kreditnih obveza sektora stanovništva vidljiv je trend preusmjeravanja obveza iz valutnih u kunske, što odražava izraženiju sklonost zaduživanja u domaćoj valuti čemu zasigurno u prilog ide i razdoblje niskih kamatnih stopa, navode analitičari RBA.

>>HUB pregledi: Kočnice otpuštene – rastu krediti poduzećima i stanovništvu

>>Udio kunskih kredita stanovništvu premašio valutne

Kunski krediti stanovništvu nastavljaju dvoznamenkasti rast na godišnjoj razini koji traje pune tri godine (12,6%). Uz stagnaciju na mjesečnoj razini njihov iznos zadržao se na 64,7 milijardi kuna.

Padajući trend kod valutnih kredita traje još od 2012. godine. Na kraju prosinca nominalan iznos valutnih kredita, uz stagnaciju na mjesečnoj te pad na godišnjoj razini (-2,9%), iznosio je 59,8 milijardi kuna. Padu kunskog izraza valutnih kredita na godišnjoj razini pridonijelo je i jačanje kune u odnosu na euro. Na kraju prosinca 2018. kuna je u odnosu na kraj 2017. ojačala za 1,3 posto. Tako je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u posljednjih godinu dana porastao za oko 4 postotna boda pri čemu je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu na kraju prosinca dosegnuo 52 posto.

Stambeni krediti premašili 54 mlrd kuna

Promatrano prema vrstama kredita odobrenih stanovništvu najznačajniji udio, 43,4 posto, odnosi se na stambene kredite koji su, uz usporavanje rasta na mjesečnoj razini (0,5%) te godišnji rast od 2,3 posto,krajem prosinca premašili 54 milijarde kuna. Godišnje stope rasta stambenih kredita mogu upućivati i na pozitivne učinke ovogodišnjeg programa subvencioniranja stambenih kredita.

I unutar ove kategorije kredita stanovništvu vidljiv je trend promjene valutne strukture. Naime, primjetan je trend rasta kunskih kredita koji su na kraju prosinca dosegli gotovo 15,8 milijardi kuna i pri tome su na mjesečnoj razini zabilježili rast od 1,1 posto, a na mjesečnoj 12,1 posto godišnje. Udio kunskih kredita u ukupnim stambenim kreditima iznosio je 29 posto.

Iako su zabilježili blagi rast na mjesečnoj razini (0,2%), iznos kunskih kredita uz valutnu klauzulu (prvenstveno krediti vezani za euro) u ukupnim stambenim kreditima krajem prosinca iznosio je 38,2 milijarde kuna što na godišnjoj razini predstavlja pad od 1,3 posto.

Gotovinski nenamjenski krediti s udjelom od 38,3 posto u ukupnim kreditima stanovništvu i sedmi mjesec za redom su zabilježili dvoznamenkastu godišnju stopu rasta (11%). Na kraju prosinca iznosili su 47,7 milijardi kuna. Kod gotovinskih nenamjenskih kredita također je prisutan trend rasta udjela kunskih kredita u odnosu na  kunske kredite s valutnom klauzulom. Naime, gotovinski nenamjenski kunski krediti zabilježili su godišnji rast od 19,3 posto dok su oni valutni  u odnosu na prosinac 2017. niži za 5,7 posto. Na kraju prosinca udio kunskih kredita u ukupnim gotovinskim nenamjenskim kreditima iznosio je 72 posto.