Građani u prosjeku uplatili obveznice u iznosu 29.780 eura

Obveznice su upisale i uplatile 44.843 fizičke osobe, a medijan uplate je 12.867 eura. Izdanje je realizirano uz kamatnu stopu od 3,65 posto, u nominalnom iznosu od 1,85 milijardi eura s dospijećem 2025.

100
upis trezorskih zapisa
[Image by Bruno /Germany from Pixabay]

Ministarstvo financija objavilo je konačne uvjete novog izdanja državnih obveznica. Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno inauguralno izdanje obveznica u nominalnom iznosu od 1,85 milijardi eura s dospijećem 2025., namijenjenih, fizičkim osobama i institucionalnim ulagateljima.

Knjiga upisa za fizičke osobe bila je otvorena od srijede, 22. veljače u 8 sati do srijede, 1. ožujka u 20 sati. U navedenom razdoblju zainteresirane fizičke osobe imale su mogućnost upisa obveznica u 545 poslovnica banaka vodećih agenata i suaranžera izdanja diljem Republike Hrvatske kao i putem digitalnih kanala nekih banaka.

Podaci o upisu i uplatama iz Prvog kruga upisa Obveznica:

  • Iznos upisa -> 1.358.263.998 eura
  • Iznos upisa koji je uplaćen -> 1.335.427.581 eura
  • Broj ulagatelja koji su upisali Obveznice -> 45.649
  • Broj ulagatelja koji su upisali i uplatili Obveznice -> 44.843
  • Medijan uplata -> 12.867 eura
  • Prosječna uplata -> 29.780 eura

Navedeno izdanje Obveznica predstavlja najveću investiciju fizičkih osoba u jedan vrijednosni papir izdan putem javne ponude u povijesti hrvatskog tržišta kapitala, navodi Ministarstvo financija.

Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje bila je otvorena u petak, 3. ožujka 2023. Institucionalni ulagatelji upisali nešto manje od milijardu eura, a alocirano im je približno 515 milijuna eura.

Novo izdanje Obveznica realizirano je uz cijenu od 100,000 posto i godišnju kamatnu stopu od 3,65 posto.

Neto prihod od izdavanja Obveznica bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva je 8. ožujka 2023. godine. Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se 9. ožujka 2023.

Vodeći agenti izdanja Obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d. dok je ulogu suaranžera izdanja imala Hrvatska poštanska banka d.d. Pravni savjetnik transakcije bilo je društvo Mišković & Mišković odvjetničko društvo d.o.o.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, u suradnji s Vodećim agentima izdanja, napravit će detaljnu analizu potražnje za Obveznicama te o rezultatima navedene analize obavijestiti javnost do kraja ožujka 2023. godine, navodi Ministarstvo.