HAC-u odobreno zaduživanje za refinanciranje kredita i nove investicije

Kredit od 2,17 milijardi eura namijenjen je za refinanciranje tri postojeća dugoročna klupska kredita te za financiranje novih investicija: autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve i autoceste A1 na dionici Metković - most Pelješac - Čvor Doli – Dubrovnik

46
cestogradnja - brza cesta Varaždin - Krapina

Vlada je dala suglasnost Hrvatskim autocestama (HAC) za kreditno zaduženje kod grupe banaka u iznosu od 2,17 milijardi eura kako bi se refinancirale nedospjele glavnice po tri postojeća dugoročna klupska kredita te za financiranje novih investicija: autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve i autoceste A1 na dionici Metković – most Pelješac – Čvor Doli – Dubrovnik. Vlada je izdala i jamstva koja uz iznos kredita pokrivaju kamate, naknade i troškove kako će biti utvrđeno ugovorom o kreditu.

Kredit će biti isplaćen u dvije tranše, prva u iznosu od 1,57 milijardi eura, a druga u iznosu od 600 tisuća eura. Davatelji krediti su Croatia banka d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Imex banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Karlovačka banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Zagrebačka banka d.d. Najveće udjele u kreditu imaju ZABA (48,97%), PBZ (24,95%) i Erste banka (10,54%).

Preostala sredstava potrebna za izgradnju autocesta Hrvatske autoceste bi trebale osigurati dijelom iz vlastitih prihoda, a dijelom iz fondova Europske unije. Oba projekta, nastavak gradnje autocesta A1 i A7, odvijat će se po fazama.

Za autocestu A7 od Križišća do Žute Lokve u tijeku je izrada projektne dokumentacije za dionicu Križišće – Selce, dugu oko 18 kilometara. Raspisivanje javne nabave za radove planirano je do kraja godine. Procijenjena vrijednost ove dionice je oko 350 milijuna eura.

U srpnju je započela izrada projektne dokumentacije za dionicu Novi Vinodolski – Senj dugu 16 kilometara, a u planu je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za dionicu Senj – Žuta Lokva dugu 15 kilometara. Procjena vrijednosti izgradnje za predmetne dvije dionice bit će poznata nakon izrade projektne dokumentacije, dok se u ovom trenutku procjenjuje na 560 milijuna eura, kažu u HAC-u, prenosi Novi list.

Na dionici Doli-Dubrovnik trenutno u tijeku projektiranje. Javna nabava za izgradnju trebala bi biti raspisana na jesen, a procijenjene vrijednost projekta je oko 840 milijuna eura.