Hanfa: Nebankarske financijske institucije čine trećinu financijskog sustava

Imovina i važnost nebankarskih financijskih institucija, koje su pod regulatornim nadzorom Hanfe, kontinuirano raste posljednjih deset godina te sada čini 33 posto imovine financijskog sustava

135
Hanfa

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) usvojilo je Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu. Usvojeni i objavljeni dokument daje godišnji pregled aktivnosti Hanfe, ali i osvrt na djelatnosti koje Hanfa nadzire, od aktivnosti na tržištu kapitala preko industrije mirovinskih i investicijskih fondova do sektora osiguranja, leasinga, faktoringa i drugih subjekata nadzora.

Upravno vijeće Hanfe, na čelu s predsjednikom Antom Žigmanom, u 2018. godini održalo je 66 sjednica, na kojima je doneseno 1.056 odluka. Tijekom 2018. godine održane su i četiri sjednice Savjeta Hanfe, savjetodavnog tijela koje uključuje i stručnjake izvan Hanfe, a koje daje mišljenja, stručne i znanstvene savjete u cilju razvoja nadzorne prakse.

“Na početku mandata ovog Upravnog vijeća naglasili smo da ćemo poduzimati aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete nadzora te stvaranja što boljeg poslovnog okruženja u nebankarskom financijskom sektoru čiji smo regulator. Uz unaprjeđenje nadzornih praksi, a uz savjetovanje s industrijom, kontinuirano nastojimo pojednostaviti i olakšati procedure i opterećenja koje domaća i EU regulativa neminovno nosi za sve subjekte nadzora. Vjerujem da smo na dobrom putu te ćemo tako i nastaviti“, naglasio je predsjednik Upravnog vijeća, Ante Žigman.

Imovina i važnost nebankarskih financijskih institucija, koje su pod regulatornim nadzorom Hanfe, kontinuirano raste posljednjih deset godina te sada čini 33 posto imovine financijskog sustava Republike Hrvatske (RH).

>>Građani i štednja: Nedovoljno poznavanje proizvoda stvara strah od ulaganja

>>Građanima nedostaje svijest o potencijalu nebankovnog financijskog sektora

Neto imovina mirovinaca 103 mlrd kn

Subjekti nadzora Hanfe, krajem 2018., uključivali su: 41 mirovinski fond i pet društava za upravljanje njima, 131 investicijski fond i 20 društava za upravljanje investicijskim fondovima, 18 društava za osiguranje, sedam investicijskih društava (brokerskih društava), 16 leasing i sedam faktoring društava te jedno mirovinsko osiguravajuće društvo. Uz to, Hanfa nadzire i rad Središnjeg registra osiguranika (REGOS), Zagrebačke burze, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) te objave informacija izdavatelja vrijednosnih papira koji kotiraju na Zagrebačkoj burzi, brokere, investicijske savjetnike, vezane zastupnike, zastupnike i posrednike u osiguranju i reosiguranju.

O djelokrugu i važnosti Hanfe najbolje svjedoče financijski pokazatelji i to: 103,3 milijarde kuna neto imovine mirovinskih fondova, 22,6 milijardi kuna neto imovine investicijskih fondova, 9,9 milijardi kuna zaračunate bruto premije društava za osiguranje, 100 milijuna kuna ukupne aktive investicijskih društava (brokerskih društava), 19,5 milijardi kuna ukupne aktive leasing društava, 1,4 milijarde kuna ukupne aktive faktoring društava, 233,5 milijardi kuna tržišne kapitalizacije Zagrebačke burze i 409,2 milijarde kuna tržišne vrijednosti vrijednosnih papira u depozitoriju.

Sve navedeno samo je dio pokazatelja, a svakako treba istaknuti i provedene nadzore koji su rezultirali sa 48 zapisnika kojima su utvrđene nepravilnosti i 15 rješenja kojima se nalaže ispravljanje utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u 2018. godini. Važno je istaknuti i donesenih 67 pravilnika kojima je bilo potrebno dodatno regulirati zakonske odredbe, kontinuiranu organizaciju ispita i procesa licenciranja kojima je, između ostalog, licence dobilo devet brokera i 69 investicijskih savjetnika, sedam upozorenja za javnost u vezi s neovlaštenim obavljanjem usluga, a u cilju zaštite prava i interesa ulagatelja.

Edukacija za male ulagače

Kako bi što više educirala tržište, a posebno male ulagatelje, Hanfa kontinuirano, tijekom cijele godine provodi edukativne aktivnosti pa je tako samo u prošloj godini gotovo 1300 učenika i studenata prisustvovalo nekom od oblika edukacije i predavanja stručnjaka iz Hanfe.

U cilju što bolje komunikacije sa stručnom i općom javnosti Hanfa kontinuirano radi na povećanju transparentnosti i većem broju objava informacija prema javnosti. Uz vrlo sadržajnu i posjećenu internetsku stranicu koju je u prošloj godini posjetilo gotovo 270 tisuća korisnika, otvoren je i profil na društvenoj mreži Linkedin kako bi informacije bile što dostupnije javnosti, putem više komunikacijskih kanala.

Krajem 2018. godine u Hanfi je bilo 178 zaposlenih, a njih 90 posto imalo je visoku stručnu spremu. Prosječna dob zaposlenika iznosi 41 godinu. Prema spolnoj strukturi 64 posto zaposlenih su žene, a 36 posto muškarci. Slična spolna struktura odražava se i na rukovodećim radnim mjestima gdje je taj omjer 62 u odnosu na 38 posto, u korist žena.