HANFA donijela pravilnik o informiranju klijenata o uvođenju eura

Pravilnikom su za mirovinska, investicijska, leasing i faktoring društva, osiguravajuća društva i tržišta kapitala propisane obveze obavještavanja klijenata prije i nakon uvođenja eura kao službene valute

28
Hanfa uvođenje eura
[Image by Tom from Pixabay]

Upravno vijeće Hanfe u petak je donijelo Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske. Pravilnikom su za mirovinska, investicijska, leasing i faktoring društva, osiguravajuća društva i tržišta kapitala, odnosno za trećinu ukupnog financijskog sektora, propisane obveze obavještavanja klijenata prije i nakon uvođenja eura kao službene valute.

Prva, opća obavijest, objavit će se na internetskim stranicama društava i u tiskanim javnim glasilima najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o tome što će se za klijente i korisnike financijskih usluga promijeniti uvođenjem eura, a što će ostati isto, pri čemu se vodi računa da se pruže informacije relevantne za određenju financijsku uslugu. Ta informacija mora biti kontinuirano dostupna na internetskim stranicama društva, a dopušteno je da u ime društva informaciju u tiskanim glasilima objavi udruženje, grupa poduzetnika ili grupacija.

Druga, individualna obavijest slat će se svakom klijentu/korisniku koji ima imovinu ili dugovanje prema pružatelju usluga u kunama (npr. vrijednosne papire, portfelj, nedospjele rate za premiju osiguranja i sl.), a što će se nakon uvođenja eura preračunati u euro. Obavijest je pružatelj usluge dužan poslati na način na koji i inače komunicira s klijentom/korisnikom (ne nužno u papirnatom obliku).

Konačno, svi članovi obveznih mirovinskih fondova će stanje na svom osobnom mirovinskom računu preračunato u eure dobiti od strane REGOS-a, putem korisničkog pretinca u sustavu e-Građani.

Nakon dokapitalizacije koju je izglasala Skupština dioničara, Hanfa je društvu PROFESSIO ENERGIA izdala odobrenje jedinstvenog pojednostavljenog prospekta zbog uvrštenja 1.604.478 novih redovnih dionica na uređenom tržištu, ukupnog nominalnog iznosa 160.447.800 kuna.

Uz to, društvu Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje se odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 II fond te se odobrava iznimka za ulaganje do 100 posto neto imovine fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija.