Hanfa odobrila dva novčana investicijska fonda

HANFA je utvrdila da je za Antu Perkovića iz Zagreba, Ivana Perkovića iz Zagreba i Marijana Ruždjaka iz Zagreba 7. listopada 2009. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Badel 1862. d.d. iz Zagreba

22
polaganje stručnih ispita online

Hanfa je na sjednici Upravnog vijeća u četvrtak, 12. listopada 2023., donijela rješenja kojima se odobrava osnivanje i upravljanje dvama otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kao standardnim novčanim fondovima s promjenjivom neto vrijednošću imovine.

Društvu Erste Asset Management odobreno je osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim podfondom s javnom ponudom Erste Horizont 2025 II, te uključivanje navedenog podfonda u Erste Asset Management krovni UCITS fond, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj podfond.

Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Eurizon Asset Management Croatia odobreno je osnivanje i upravljanje Eurizon HR Cash otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, kao standardnim novčanim fondom s promjenjivom neto vrijednošću imovine, a koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond. Odobrena je iznimka za ulaganje do 100 posto neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Cash u različite instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje jamče Republika Hrvatska, Republika Njemačka, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Italija ili Kraljevina Španjolska.

Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Intercapital Asset Management odobreno je osnivanje i upravljanje podfondom InterCapital Euro Money Market UCITS ETF, kao standardnim novčanim fondom s promjenjivom neto vrijednošću imovine, te za uključivanje navedenog podfonda u krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond. Odobrena je iznimka za ulaganje do 100 posto neto imovine podfonda InterCapital Euro Money Market UCITS ETF u različite instrumente tržišta novca koje izdaje ili za koje jamči Republika Francuska.

Upravno vijeće HANFA-e odobrilo je društvu Mepas d.o.o. iz Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini objavljivanje ponude za preuzimanje društva Brodomerkur d.d. trgovina i usluge iz Splita.

HANFA je također utvrdila da je za Antu Perkovića iz Zagreba, Ivana Perkovića iz Zagreba i Marijana Ruždjaka iz Zagreba 7. listopada 2009. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Badel 1862. d.d. iz Zagreba.