HBOR u 2017. podržao gotovo 2,5 tisuća projekata s više od 7,4 mlrd kuna

Najbrojniji korisnici HBOR-ovih programa bili su mali i srednji poduzetnici kojima su odobrena 2093 kredita u iznosu od 2,3 mlrd kuna. Za osjetljive ciljne skupine - mikro poduzetnike, početnike, žene poduzetnice i mlade poduzetnike - odobreno je 57,82 mil. kuna

107
HBOR
Sjedište HBOR-a na Trgu Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je revidirane godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu iz kojih je vidljiv nastavak povoljnog kreditiranja hrvatskih poduzetnika, rast osiguranja izvoznih potraživanja za 20 posto te trend snižavanja kamatnih stopa.

Tijekom 2017. HBOR je kreditiranjem, osiguranjem izvoznih potraživanja i izdavanjem garancija podržao 2428 projekata iznosom većim od 7,40 milijardi kuna. Odobreno je 2183 kredita ukupne vrijednosti 5,15 milijardi kuna od kojih se 76 posto odnosilo na financiranje investicija.

Najbrojniji korisnici HBOR-ovih programa tijekom 2017. bili su mali i srednji poduzetnici kojima su odobrena 2093 kredita u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Za osjetljive ciljne skupine kao što su mikro poduzetnici, početnici, žene poduzetnice i mladi poduzetnici odobreno je 57,82 milijuna kuna kojima je podržano 205 projekata.

>>Za male i srednje poduzetnike HBOR osigurao 70 milijuna eura

>>Kako banke podupiru žensko poduzetništvo

Hrvatske izvoznike HBOR je tijekom 2017. podržao sredstvima u ukupnom iznosu od 4,59 milijardi kuna: izvoznicima je po svim programima odobreno ukupno 377 kredita u iznosu od 2,36 milijardi kuna, odobreno je 17 izvoznih bankarskih garancija po nalogu izvoznika u iznosu od gotovo 500 milijuna kuna. U ovom razdoblju osiguran je izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 1,73 milijardi kuna što predstavlja porast od gotovo 20 posto u odnosu na 2016. godinu. HBOR je kroz programe osiguranja izvoza u 2017. godini podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 54 zemlje svijeta.

Ovi rezultati dijelom su posljedica mjera koje je HBOR započeo ili nastavio provoditi tijekom 2017. godine, od kojih su najznačajnije one koje se odnose na smanjenje kamatne stope za nove investicije za  jedan postotni bod, za zapošljavanje mladih za 0,5 postotnog boda te za inovativne poduzetnike za 0,422 ili 0,572 postotna boda, ovisno o veličini poduzeća. Tijekom 2017. naknade za obradu zahtjeva za sve kreditne programe smanjene su s postojećih 0,8 ili 1 posto na 0,5 posto. Trajanje ove mjere produženo je i za kredite koji će biti odobreni u 2018. godini.

ESIF krediti kao novi financijski instrument

Tijekom 2017. započeta je provedba financijskih instrumenata “ESIF Krediti za rast i razvoj” namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima te “ESIF Krediti za energetsku učinkovitost” namijenjenih poticanju ulaganja u energetsku učinkovitost i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Radi se o iznimno povoljnim sredstvima kreditiranja, a u 2018. najavljena je i provedba novih financijskih instrumenata namijenjenih privatnom sektoru i poljoprivrednicima.

Poljoprivredni sektor podržan je iznosom od gotovo 300 milijuna kuna, a u drugoj polovici 2017. donesen je niz novih mjera s ciljem povećanja ulaganja u poljoprivredu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućeno je kreditiranje programima s povoljnim uvjetima po kojima prije nije bilo moguće kreditiranje njihovih projekata te su snižene kamatne stope s ciljem ubrzanja dinamike povlačenja sredstava iz EU fondova.

Zahvaljujući dugogodišnjoj uspješnoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama HBOR je u izvještajnom razdoblju osigurao nastavak povoljnog financiranja hrvatskih gospodarstvenika pribavljanjem sredstava u iznosu većem od 500 milijuna eura.

U 2017. HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 919,36 milijuna kuna, rashode u iznosu od 758,58 milijuna kuna i dobit u iznosu od 160,78 milijuna kuna.

Grupa HBOR, koju uz matično društvo Hrvatsku banku za obnovu i razvitak čine Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. (HKO) i Poslovni info servis d.o.o. (PIS) u 2017. ostvarila je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 162,20 milijuna kuna. Ukupni prihodi iznosili su 930,81 milijuna kuna, a ukupni rashodi 768,61 milijuna kuna.