HNB: Nastavlja se pad kamatnih stopa kod oročenih depozita

U srpnju 2021. godine prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,08 posto, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,10 posto

24
kamatne stope

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na glavne izvore svojih sredstava u srpnju 2021. godine nastavljaju višegodišnji trend pada kod oročenih depozita, odnosno stagnacije kod transakcijskih računa.

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u srpnju 2021. godine prosjek kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća bio je za 0,01 postotni bod manji nego u istom mjesecu prethodne godine, dok su prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune kućanstava bili na istoj razini kao i u srpnju 2020. godine. Pritom je prosjek kamatnih stopa na devizne transakcijske račune nefinancijskih poduzeća iznosio 0,02 posto, a preostala tri prosjeka iznosila su 0,01 posto u srpnju 2021. godine.

Kod oročenih kunskih i deviznih depozita u srpnju 2021. godine prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su znatno manji nego u istom mjesecu prethodne godine (za 0,07 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,06 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća), a za devizne depozite u eurima neznatno manji nego u srpnju 2020. godine (za 0,02 postotna boda manji za kratki rok i za 0,01 postotni bod manji za dugi rok). U srpnju 2021. godine prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,08 posto, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,10 posto. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,02%).

Statistički pokazatelji kamatnih stopa koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u srpnju 2021. godine također uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada, a povećanje u odnosu na srpanj 2020. godine zabilježeno je samo kod kratkoročnih dolarskih kredita nefinancijskim poduzećima.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u srpnju 2021. godine najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,35% ili 0,48 postotnih bodova manje nego u srpnju 2020. godine), a najniži kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom (2,56% ili 0,42 postotna boda manje nego u srpnju 2020. godine), pri čemu obje kategorije kredita imaju na tromjesečnoj i godišnjoj razini blagi trend pada.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u srpnju 2021. godine najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita (2,87% ili 0,08 postotnih bodova manje nego u srpnju 2020. godine), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (0,56% ili 0,35 postotnih bodova manje nego u srpnju 2020. godine).

[1] Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni odnosno odobreni iznosi depozita odnosno kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju