HNB: Prosječna visina odobrenog prekoračenja tekućeg računa 10.558 kn

Najniži prosjek odobrenog prekoračenja u nekoj banci iznosi 4.391 kn, a najviši 32.560 kuna

185
prekoračenje tekućeg računa

Od otvorenih 2.593.929 tekućih računa na koje građani primaju redoviti priljev (plaću ili mirovinu), što je temelj za odobrenje prekoračenja, prekoračenje je odobreno po 1.827.992 računa, od toga 94.152 dopuštenih, a 1.733.840 prešutnih prekoračenja. Prosječna visina odobrenog prekoračenja je 10.558 kuna. Najniži prosjek odobrenog prekoračenja u nekoj banci iznosi 4.391 kn, a najviši 32.560 kuna, objavio je poslovnifm.

U banci koja ima najviši postotak iskorištenosti prekoračenja, on iznosi 93 posto. Na razini cijelog tržišta prosjek iskorištenosti prekoračenja je 65 posto. Prosječno odobreno dopušteno prekoračenje iznosi 12.295 kn, a koristi ga 31.704 potrošača. Prosječna efektivna kamatna stopa (EKS) za dopuštena prekoračenja izračunata za reprezentativne primjere iznosi 7,60%, najniža 6,38 %, a najviša 8,11% (iskazani najviši EKS je u trenutku prikupljanja podataka za istraživanje bio i maksimalni dopušteni).

Prosječno odobreno prešutno prekoračenje iznosi 8.821 kn, a koristi ga 839.920 građana. Prosječni EKS za prešutna prekoračenja izračunat za reprezentativne primjere iznosi 10,97%, najniži 8,11%, a najviši 17,37 posto, podaci su Hrvatske narodne banke iz Istraživanja prakske banaka, koje je HNB proveo 2020. godine.

HNB ističe kako nisu pokrenuli inicijativu za ukidanje postojećih prešutnih prekoračenja, već za sniženje njihove cijene. Naime, ispitivanjem praksi banaka vezano uz prešutna prekoračenja, utvrđeno je da je cijena prešutnih prekoračenja prosječno 30% viša od cijene dopuštenih prekoračenja, a da pritom nije utvrđena bilo kakva druga razlika između ta dva oblika prekoračenja, posebno ne ona koja bi bila u korist potrošača.

Stoga u HNB-u smatrjau da nema opravdanja niti za višu cijenu. Prešutna prekoračenja odobrena su za gotovo 1,8 milijun potrošača, a koristi ih oko 840 tisuća pa sniženje cijene koje se predlaže donosi povoljnije uvjete kreditiranja velikom broju građana. Pri tome svaka banka, sukladno svojoj poslovnoj politici, odlučuje o uvjetima pod kojima odobrava, ukida, povećava ili smanjuje prekoračenje.

Do sada je u zakonu predviđena obaveza banke da u slučaju smanjenja ili ukidanja dopuštenog prekoračenja, mora potrošaču omogućiti otplatu u 12 mjesečnih obroka. Za prešutno prekoračenje ne postoji ovakva obaveza, već se ono može ukinuti i tražiti da se cijeli iznos vrati odjednom. Stoga je HNB najavio prijedlog izmjene zakona kojim bi se i korisnicima prešutnih prekoračenja zajamčila postupna otplata. Istodobno ističu kako to ni u kom slučaju nije poziv za ukidanje prešutnih prekoračenja.

Bankama je HNB “preporučila da do donošenja zakona na prešutna prekoračenja primjene ograničenje EKS, te da kod ukidanja ili smanjenja iznosa prešutnog prekoračenja klijentima omoguće obročnu otplatu kao što je to propisano za dopuštena prekoračenja”. U pogledu maksimalnog iznosa prešutnog prekoračenja od 1.500 kuna koje se predlaže, ističu u HNB-u, on se odnosi na one tekuće račune koje će građani tek otvoriti.

Prema inicijativi HNB-a za novootvoreni tekući račun neće biti moguće odobriti prešutno prekoračenje u iznosu većem od 1.500 kuna, ali će biti moguće odobriti dopušteno prekoračenje u bilo kojem iznosu kojeg svaka banka definira.

Dopušteno prekoračenje nema ograničenja iznosa, ali ima ograničenja maksimalno dopuštene cijene, odnosno EKS-a, obvezu cjelovitog informiranja i ugovaranja, kao i postupne otplate u slučaju smanjenja ili ukidanja. Time potrošači ostvaruju bolju zaštitu u odnosu na prešutna prekoračenja. Prešutna prekoračenja postala su dominantna u odnosu na dopuštena posljednjih nekoliko godina, prvenstveno zbog nedorečenih zakonskih odredbi. Iz toga razloga je inicijativa HNB-a usmjerena na preciznije definiranje uvjeta prešutnih i dopuštenih prekoračenja, kako bi se uspostavilo okruženje u kojem će oba proizvoda moći funkcionirati u onoj ulozi za koju su namijenjeni – dopušteno prekoračenje kao oblik ugovora o kreditu, a prešutno prekoračenje kao svojevrsni osigurač za hitne potrebe – manjih iznosa, bez ograničenja cijene, bez detaljnog informiranja i ugovaranja.

S obzirom na medijske napise o tome da su banke poslale svojim klijentima obavijesti o ukidanju prekoračenja, iz HNB-a naglašavaju kako preliminarne provjere HNB-a ne ukazuju da su banke svojim klijentima masovno počele slati obavijesti o ukidanju ili smanjenju iznosa prešutnih prekoračenja, a posebno ne da su banke takve obavijesti uputile 840.000 korisnika prešutnih prekoračenja. Detaljne provjere su u tijeku, a ovisno o rezultatima tih provjera, HNB će definirati daljnje postupanje.