HPB za korisnike APN-a uvodi i poseban nenamjenski kredit

Hrvatska poštanska banka u novi krug APN programa ulazi s najpovoljnijim kamatama, a kao dodatnu pogodnost uz subvencionirani stambeni uvela je i nenamjenski kredit

143
HPB APN

Hrvatska poštanska banka za novi krug programa subvencioniranja stambenih kredita klijentima nudi financiranje uz najniže efektivne kamatne stope, koje za kunski kredit iznose maksimalno 2,09 posto (nominalna kamata 1,99 posto), a za kredit u eurima maksimalno 2,15 posto (nominalna kamata 2,05 possto). Banka je za kunske kredite dodatno snizila kamatne stope u odnosu na prethodni krug APN-a iz  rujnu 2020. godine.

HPB odobrava kredite na 15 do 30 godina, za prvih 7 godina kamatna stopa je fiksna, a u preostalom razdoblju otplate Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK + 1,82% te za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR + 1,91%.

Umjesto klijenta, Banka snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine, ne naplaćuje naknadu za obradu kredita te su osigurani povoljni uvjeti ugovaranja police osiguranja nekretnine.

Podršku rješavanju stambenog pitanja mladih uz državne subvencije HPB je ove godine unaprijedila uvođenjem i posebnog nenamjenskog kredita uz kamate koje se, ako je ugovorena polica osiguranja redovite otplate, snižavaju čak na 2,99% odnosno EKS od 3,75%, istu za kune i eure.

>>Za subvencionirane stambene kredite banke nude EKS od 2,09 do 3,50 posto

Dodatno financiranje za uređenje nekretnine

Potražnja za APN kreditima tijekom ranijih tranši pokazala je značajan interes korisnika za dodatnim izvorima financiranja uređenja vlastite nekretnine, ističu iz HPB-a.

Zato je Banka uvela novi nenamjenski kredit uz najpovoljnije uvjete i gotovo prepolovljenu kamatnu stopu u odnosu na redovnu liniju nenamjenskih kredita. Ovi uvjeti financiranja mogu se ugovoriti uz odobrene APN stambene kredite, u iznosima do 220.000 kuna ili 30.000 eura na rok do 10 godina, a za kredite do 50.000 kuna nema niti troška javnog bilježnika.

Sudjelovanje u programu subvencioniranih stambenih kredita rezultira stalnim rastom povjerenja klijenata koji HPB biraju kao banku s najpovoljnijim kamatama, značajnim pogodnostima i iskusnim bankarskim timovima, navodi se u priopćenju Banke.

>>Zaba: APN krediti uz nominalnu kamatnu stopu 1,99 posto