Euro potaknuo plaćanje karticama

Nakon više od sto dana otkako je euro postao sredstvo plaćanja u Hrvatskoj, dvije trećine građana dobro se priviklo na novu valutu, iako smo emocionalno još uvijek čvršće vezani za kunu. Malo smo i promijenili navike plaćanja

137
istraživanje euro
[Image by Gerd Altmann from Pixabay]

Uskoro ulazimo u peti mjesec primjene eura kao službene valute U Republici Hrvatskoj. Od 14. siječnja, kada je kuna službeno prestala biti sredstvo plaćanja u Hrvatskoj, prošle je više od 100 dana. Zalihe sitnog novca kojima smo se opskrbili su potrošene i sad ponovo u trgovinama, ugostiteljskim lokalima ponestaje „sitnog”, kao što se dešavalo doba kune. Agencija za istraživanje tržišta Improve istražila je tijekom druge polovice travnja kako su se stanovnici Hrvatske navikli na euro, jesu li promijenili navike plaćanja i nedostaje li im kuna.

Rezultati istraživanja su pokazali da se dvije trećine građana dobro priviklo na novu valutu. U nešto većoj mjeri bolje su se privikli muškarci (73% vs 56%), mladi koji su još uvijek u procesu školovanja (68%), ali i obitelji s malom djecom (68%) te ljudi viših osobnih primanja (više od 1.200 eura – 78%).

Izvor: Improve

Navike plaćanja

Osim što se promijenila valuta, promijenile su se i navike plaćanja, pa tako sada 36% ispitanika plaća karticama češće nego u periodu prije uvođenja eura. Kartice češće nego prije koriste građani koji žive u velikim gradovima (44% ispitanika), žene (42% vs 30%) i oni višeg obrazovnog statusa (43%). Čak su i oni najmlađi, oni koji su još uvijek u procesu školovanja, počeli češće koristiti kartice (46%).

Otkako imam novu valutu češće korištenje kartica zamjetno je i kod onih koji se nisu dobro snašli s eurom. Svaki drugi ispitanik koji kaže da se loše (prilično loše ili jako loše) navikao na euro, odgovara da više koristi karticu nego prije.

Izvor: Improve

Kuna još uvijek pobuđuje pozitivnije emocije

Kunu procjenjujemo bliskijom nego euro, pozitivnijom, jednostavnijom, privlačnijom, pa smo i emocionalniji prema kuni nego prema euru. Ništa neočekivano – riječ je o valuti koju smo koristili 28 godina. Ipak, najmanja razlika u percepciji obiju valuta je na skali slabo-jako.

Euro u svakom slučaju doživljavamo „racionalno“ – upravo na toj karakteristici doživljaj eura je najizraženiji.

Euro nešto bolje procjenjuju muškarci, ljudi starije dobi (s više od 55 godina) i oni koji su upućeniji u financijske usluge.

Izvor: Improve

Istraživanje je provedeno od 15. do 30. travnja 2023. na nacionalno reprezentativnom uzorku odrasle online populacije (stariji od 16 g.). Veličina uzorka je 1.000 ispitanika.