Isplata dividende iz Fonda hrvatskih branitelja počinje 28. rujna

Dividenda će se isplaćivati isključivo u poslovnicama Fine, uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, preslike navedenih dokumenata te uz usmeno ili pismeno davanje podatka o OIB-u

181

Isplata dividende za 2019. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) počinje u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine. Ukupno bi se trebalo isplatiti 12,55 milijuna kuna, odnosno 6,84 kune po udjelu.

Dividenda će se isplaćivati isključivo u poslovnicama Fine, uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, preslike navedenih dokumenata te uz usmeno ili pismeno davanje podatka o OIB-u. Iz FINA-e naglađavaju da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

S obzirom na to da je datum raspodjele dobiti Fonda Hrvatskih branitelja 25. rujan 2020. godine, pravo na isplatu dividende imat će:

  • branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
  • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 27. srpnja 2020. godine.

Na dividendu iz Fonda Hrvatskih branitelja nemaju pravo članovi Fonda koji su:

  • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 27. srpnjem 2020. godine ili ranije
  • otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda Hrvatskih branitelja obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri.

Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.