DAB i HPB potpisali ugovor o prodaji Jadranske banke

Ministar financija Zdravko Marić pohvalio je Hrvatsku poštansku banku zbog spremnosti na ovu akviziciju te kazao da podržava takve ambicije.

239
Jadranska banka

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), koju je predstavljala direktorica Marija Hrebac, i Hrvatska poštanska banka (HPB), koju je predstavljao predsjednik Uprave Tomislav Vuić, potpisale su u srijedu, u Ministarstvu financija Ugovor o prodaji dionica Jadranske banke d.d. Šibenik kojim HPB postaje jedini vlasnik te banke.

Glavna skupština HPB-a odobrila je stjecanje kvalificiranog udjela (100% dionica) u Jadranskoj banci za što se u skoro vrijeme očekuje i suglasnost Hrvatske narodne banke.
Namjera HPB-a je, odmah po stjecanju kvalificiranog udjela, provesti dokapitalizaciju Jadranske banke u iznosu 110 milijuna kuna. Slijedi imenovanje Nadzornog odbora i Uprave Jadranske banke koja će u najkraćem objektivno mogućem roku biti pripojena HPB-u.

“Potpisom ugovora o prodaji Jadranske banke završavamo dvogodišnji postupak sanacije kojim je uspješno sačuvana Jadranka banka d.d. Šibenik. U protekle dvije godine smo po prvi puta po novoj hrvatskoj i europskoj regulativi sanirali jednu kreditnu instituciju, specifično prvi put ne na teret poreznih obveznika i državnog proračuna, nego na teret postojećih dioničara, vjerovnika i ostalih kreditnih institucija kroz shemu koju nam je među prvim državama Europske unije odobrila Europska komisija”, rekla je prilikom potpisivanja ugovora Marija Hrebac, direktorica DAB-a.

Jadranska banka nije propala, održali smo je na životu i danas je uspješno predajemo u ruke ozbiljnim igračima na bankarskom tržištu Republike Hrvatske. Uvjereni smo da će ona nastaviti sa svojim poslovanjem i dati još veći doprinos u daljnjem razvoju Šibensko-kninske županije”, dodala je Hrebac.

HPB potvrdio da je spreman za akvizicije

Tomislav Vuić istaknuo je da je HPB-u ova kupnja značajna zbog tržišta u Dalmaciji na kojem žele biti jače prisutni, ali i zato kako bi pokazali da su spremni preuzeti nekoga, da su osim za organski rast spremni i za rast akvizicijama. “Nadamo se da će u budućnosti biti prilika i za nešto veće. S ovim smo jako zadovoljni i s puno optimizma gledamo na naš rad u Dalmaciji.” Vuić je najavio da će na posebnoj konferenciji za medije za tri tjedna predstaviti plan za Jadransku banku i novu upravu.

>>HPB u 2018: Nove usluge, digitalni kanali i rast

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar financija Zdravko Marić koji je zahvalio “gospođi Hrebac i gospodinu Vujiću, njihovim timovima i svima koji su bili uključeni u proces”.

“Podsjetio bih da je Jadranska banka dugogodišnja i dugovječna institucija, osnovna je 1957. godine. Svi znamo koliki je značaj same banke, poglavito u Šibensko-kninskoj županiji. Bili smo svjesni poteškoća koje su nastupile još 2012. i nekoliko krugova uz intervencije Hrvatske narodne banke došli smo do situacije da smo posegnuli za instrumentom koji je u skladu s našim zakonima i s europskim direktivama. Moram apostrofirati da je Hrvatska predvodnik u implementaciji Direktive po pitanju sanacije malih banaka. To je veliko priznanje Državnoj agenciji za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga s obzirom na model koji je posložen i kreiran kako bi omogućio da provedemo sanaciju jedne banke bez onoga što se dešavalo u prošlosti – sanacije na teret poreznih obveznika.”, rekao je ministar Marić.

Marić: Vlada će na adekvatan način pratiti ambicije HPB-a

“Banka je pročišćena i očišćena, izdvojen je loši dio koji će se postupno monetizirati i tako će se dodatno umanjivati onaj trošak koji je išao na teret Fonda za sanaciju banaka koji je osnovan po sličnom principu kao sustav osiguranja depozita. Banke solidarno participiraju u Fondu i održavaju tako financijsku i bankarsku stabilnost na tržištu. Važno je naglasiti da smo aktivacijom tog mehanizma i tim modelom omogućili zaštitu interesa poreznih obveznika. Još kad smo prikazivali brojke za 2016. i 2017. naglašavali smo upravo taj element.”

Marić je dodao da hrvatska vlada HPB vidi kao snažnog, konkurentnog aktera na hrvatskom bankarskom tržištu, kao banku koja pripada među vodećih deset na tržištu, s jakom bazom klijenata i depozita, te jako dobrom rasprostranjenošću po Hrvatskoj. “Ovime pokazuju da su spremni za puno veće stvari, za akvizicije i dodatno širenje. Sigurno je da ćemo i mi voditi računa da sve naše mjere adekvatno prate, ne samo ambicije i mogućnosti, nego i poslovni plan koji je realan za HPB”, zaključio je ministar financija.

>>HPB ostvario najbolji kvartalni rezultat u posljednjih deset godina

Promjena izračuna tržišnog udjela olakšala preuzimanje

Tomislav Vuić objasnio je situaciju oko dokapitalizacije HPB-a: “Nama dokapitalizacija treba za daljnji razvoj ali ne tako urgentno kako je bilo prije godinu dana zbog promjene načina kako HNB izračunava postotak udjela na tržištu. Prelazak granice od 5 posto tržišta koji ćemo mi ovim preuzimanjem učiniti je automatski povećavao potrebu za adekvatnošću kapitala za 1,5 posto. Promjenom načina izračuna tržišnog udjela više se ne računa stanje na dan, nego trogodišnji prosjek tako da smo tu već malo pali, a ni pri izračunu osnovice se više ne računaju samo banke, nego i druge kreditne institucije. Promjenom regulative omogućeno nam je još godinu i pol do dvije umjerenog rasta tako da smo i Jadransku banku mogli preuzeti bez dodatne dokapitalizacije HPB-a.

“U postupku sanacije mi smo pokrili akumulirane i identificirane gubitke zbog kojih je Jadranska banka došla u sanaciju. Osigurali smo minimalni kapital koji je nužan da bi banka normalno radila. Vrijednost transakcije, kao i knjigovodstvena vrijednost same banke nije značajna. Bitno je da će prelaskom u ruke HPB-a, Jadranka banka biti adekvatno dokapitalizirana i da će nastaviti normalno poslovanje održavajući cijelu svoju aktivu i sve klijente”, zaključila je direktorica DAB-a Marija Hrebac.