KABA i Erste nude najniže kamatne stope za subvencionirane kredite

U ovom krugu subvencioniranja stambenih kredita najnižu efektivnu kamatnu stopu od 1,99 posto za kredite u kunama i eurima ponudile su Karlovačka i Erste&Steiermaerkische banka. Slijedi Hrvatska poštanska banka s efektivnom kamatnom stopom od 2,05 posto

205
subvencioniranje stambenih kredita
[Izvor: Pixabay]

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je popis banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Riječ je o 14 banaka, za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom.

Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 1,99 do 3,50 posto i za kune i za eure.

Subvencioniranje stambenih kredita je program kojim Vlada Republike Hrvatske hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz subvenciju za otplatu stambenog kredita.

Kreditne institucije (banke) ugovorom su se obvezale obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

Popis kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita

Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita APN je objavio 16. veljače dok je rok za dostavu ponuda bio 24. veljače 2022. godine.

Objava oglasa o početku subvencioniranja stambenih kredita predviđena je za 9. ožujka. Nakon objave građani mogu podnositi svoje zahtjeve bankama. Zaprimanje zahtjeva u APN-u počinje 21. ožujka. Zahtjeve će u ime svojih klijenata predavati banke.

Zahtjeve će APN zaprimati u uredovno radno vrijeme predviđeno za rad sa strankama, od 9 do 14 sati, a dnevno će se zaprimati najviše 200 zahtjeva po kreditnoj instituciji.

Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku. U ovoj godini za subvencioniranje stambenih kredita predviđeno je 50 milijuna kuna.

>>ZABA: Subvencionirani stambeni krediti uz nominalnu kamatnu stopu od 1,99 posto

Tko može dobiti subvenciju i što se subvencionira

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću.

Subvencionira se stambeni kredit za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po četvornom metru s PDV-om u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita. Rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencionirati se može isključivo kupnja završenih stanova koji imaju svu dokumentaciju propisanu Zakonom ili izgradnja obiteljskih kuća. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita ne predviđa subvencioniranje stanova u izgradnji.

Cijena četvornog metra može biti veća od 1500 eura, a ukupni iznos kredita veći od 100.000 eura, ali razlika se ne subvencionira.

>>HPB za APN kredite nudi efektivnu kamatnu stopu od 2,05 posto

Visina subvencije

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Subvencije se dodjeljuju za prvih pet godina otplate stambenog kredita.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet od najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produžuje se dvije godine.

Za svako živorođeno ili posvojeno dijete za vrijeme trajanja subvencije, rok za subvencioniranje kredita produžuje se za dvije godine, a za svako dijete koje nije navršilo 18 godina u trenutku podnošenje zahtjeva za subvencionirani stambeni kredit za jednu godinu.

U APN-u svakodnevno zaprimaju nove zahtjeve za dodatnim subvencioniranjem zbog rođenja djeteta. Od 2017. do danas rođeno je u obiteljima korisnika subvencioniranih stambenih kredita oko 5000 djece, tako da su ti korisnici ostvarilo pravo na produženo subvencioniranje od dvije godine po djetetu.

Od 2017. odobreno više od 22 tisuće subvencija

Od početka provedbe te mjere 2017. godine, odobreno je 22.169 zahtjeva za subvencioniranje.

Kao jedan od pozitivnih trendova u razdoblju provedbe programa može se istaknuti i smanjenje prosječne godišnje efektivne kamatne stope (EKS), koja je za subvencionirane stambene kredite u 2021. godini iznosila 2,17 posto, što je za više od jednog postotnog boda manje u odnosu na 2017. godinu, kada je stopa iznosila 3,35 posto.