Kamatne stope na kredite neće rasti barem do druge polovice 2024.

Kreće podizanje kamatnih stopa na depozte, a kamatne stope na kredite mogle bi rasti tek u drugoj polovici sljedeće godine i to vrlo slabim intenzitetom, rekla je predsjednica HUB-a Tamara Perko

117
Tamara Perko

U Banskim dvorima održan je u srijedu i sastanak s predstavnicima banaka na kojem se razgovaralo o obuzdavanju inflacije, o tome kako podići kvalitetu života i olakšati život građanima. Nakon sastanka predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko rekla je da je sastanak bio konstruktivan i da se razgovaralo o vrlo konkretnim temama.

„Razumijemo poruke Vlade i napore koje Vlada čini za poboljšanje kvalitete života građana u Hrvatskoj. U tom kontekstu banke jesu i bit će dio rješenja: naše reakcije na poruke Vlade neće izostati”, poručila je Perko.

Vlada je aktivno radila na razvoju tržišta kapitala – izdala je „narodnu” obveznicu, u pripremi je izdanje trezorskih zapisa po sitom modelu – i to je svakako poticaj bankama da krenu s podizanjem kamatnih stopa na štedne depozite, rekla je Perko.

„To je jedna od akcija koje se očekuju u skorijem roku. Moram naglasiti da su se kamatne stope na oročene depozite i kamatne stope na kredite kretale otprilike u korelaciji, dakle rasle su jednakim intenzitetom. Isto tako moram naglasiti da hrvatske banke imaju kamatne stope na kredite koje su među najnižima u Europi. Kroz sve te mjere banke imaju snažan utjecaj na to da se olakša život hrvatskim građanima.”

„Kamatne stope na kredite neće se dizati barem do druge polovice sljedeće godine”, rekla je predsjednica HUB-a. „Kreće podizanje kamatnih stopa na depozte, a kamatne stope na kredite mogle bi rasti tek u drugoj polovici sljedeće godine i to vrlo slabim intenzitetom.”

Ako govorimo o ukupnim stambenim kreditima, Perko ističe da već dvije trećine hrvatskih građana ima fiksnu ili kombiiranu kamatnu stopu, što znali da se njima neće ništa promijeniti.

„Povećanje kamatnih stopa na depozite neće imati nikakav utjecaj na tu skupinu građana. Od one trećine koja ima ugovorene kredite s promjenjivom kamatom stopom, 75 posto njih je vezano na nacionalnu referentnu kamatnu stopu koja se pomiće lagano i s velikim vremenskim odmakom, tako da izravnog utjecaja i udara na građane neće biti”, razlaže Perko.

Kamatne stope na nenamjenske gotovinske kredite su već preko 90 posto fiksne, tako da su i tu građani dobro zaštićeni i neće biti šokova.

Dodaje da su neke banke već krenule s podizanjem kamatnih stopa, a neke će krenuti vrlo skoro. „Svaka banka ima svoju poslovnu politiku i svaka banka će odlučiti za sebe.”

„Nadamo se da će podizanje kamatnih stopa na depozite i aktivnim mjerama koje poduzima Vlada kao što su izdanje narodne obveznice i predstojeće izdanje trezorskih zapisa, pokupiti ekstra likvidnost na tržištu i tako djelovati na smanjenje inflacije.”

Razgovaralo se i o tome da se jadan dio dobiti banaka relocira u povećanje kapitala, potvrdila je Tamar Perko. „Ta je mjera zanas u redu. Stabilnost hrvatskih banka će se dodatno poboljšati i bit ćemo otporniji na neke buduće potencijalna šokove”. zaključila je predsjednica Hrvatske udruge banaka.