Kod kućanstava zamjetan pad gotovine i depozita

U HNB-u ističu promjene u strukturi financijske imovine kućanstava: smanjenje gotovine i depozita, kao najznačajnije stavke, uz istovremeno povećanje ulaganja u dužničke vrijednosne papire

77
financijska imovinaa

Na kraju prvog tromjesečja ove godine ukupna financijska imovina kućanstava u Hrvatskoj iznosila je 80,9 milijardi eura, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje rast za 2,3 milijarde eura ili tri posto, obavila je u petak Hrvatska narodna banka (HNB) u izvješću o statistici financijskih računa. U odnosu na prethodno tromjesečje, ukupna financijska imovina kućanstava porasla je za 0,8 posto.

U HNB-u ističu kako se uočavaju promjene u strukturi financijske imovine: zamjetno je smanjenje gotovine i depozita, kao najznačajnije stavke financijske imovine kućanstava, uz istovremeno povećanje ulaganja u dužničke vrijednosne papire.

Ulaganje u dužničke vrijednosne papire u prvom je tromjesečju kod kućanstava poraslo 1,5 milijardi eura, a odnosi se ponajprije na upis državnih obveznica Republike Hrvatske krajem veljače 2023. godine.

Financijske obveze kućanstava povećale su se na 22 milijarde eura, što je porast od 1,4 posto u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. U razdoblju od godine dana financijske obveze kućanstava povećale su se za 1,2 milijarde eura ili 5,5 posto u odnosu na kraj istog tromjesečja prethodne godine.

Ta kretanja rezultirala su povećanjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 58 milijardi eura ili 0,5 posto više nego na kraju prethodnog tromjesečja (odnosno 1,2 mlrd eura ili 2,0 posto više u odnosu na kraj istog tromjesečja prethodne godine), te je tako netovrijednost tog sektora, koja pokazuje trend ubrzanog rasta od drugog tromjesečja 2020., ponovno blago porasla nakon smanjenja u prvom i četvrtom tromjesečju 2022. godine.