Krediti stanovništvu: I dalje jača kunska sastavnica

Udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u posljednjih godinu dana narastao je za 6 postotnih bodova pri čemu je omjer kunskih i valutnih kredita po prvi puta izjednačen

83
krediti stanovništvu

Prema posljednjim podacima HNB-a na kraju travnja ukupni krediti stanovništvu su premašili 120 milijardi kuna što je njihova najviša razina od siječnja 2016. U odnosu na stanje na kraju ožujka krediti stanovništvu u travnju su porasli za 727,8 milijuna kuna ili 0,6 posto. Na godišnjoj razini krediti stanovništvu rastu osmi mjesec u nizu. Godišnja stopa rasta nastavila je ubrzavati te je u travnju iznosila 2,2 posto (u ožujku 2,1%) što je najviša zabilježena stopa od travnja 2012., navode anlitičari Raiffeisena u publikaciji RBA istraživanja.

Rast kredita stanovništvu ukazuje na postupni oporavak kreditne aktivnosti. Štoviše i prema podacima na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) plasmani sektoru stanovništva potvrđuju izraženiju kreditnu aktivnost budući da su uz mjesečni rast od 0,8 posto plasmani stanovništvu ubrzali godišnji rast na 4,9 posto.

Promatrano prema valutnoj strukturi kreditne obveze sektora stanovništva sve se više preusmjeravaju iz valutnih u kunske kredite odražavajući sklonost zaduživanja u domaćoj valuti čemu je zasigurno doprinio i pad kamatnih stopa. Tako je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u posljednjih godinu dana narastao za 6 postotnih bodova pri čemu je omjer kunskih kredita i onih valutnih po prvi puta izjednačen (50:50). Naime, stanje kunskih kredita, uz mjesečni rast od 1,5 posto na kraju travnja, premašilo je 60 milijardi kuna čime su nastavljene dvoznamenkaste godišnje stope rasta. I dok pozitivan niz godišnjeg rasta iznosa kunskih kredita traje od prve polovice 2013., negativne godišnje stope rasta valutnih kredita započele su još u 2012. Na kraju travnja nominalan iznos valutnih kredita iznosio je 60,3 milijardi kuna što na godišnjoj razini predstavlja pad za 5,6 milijardi kuna ili 8,6 posto (mjesečno -0,3%).

Promatrano prema vrstama kredita odobrenih stanovništvu najznačajniji udio, 44 posto, odnosi se na stambene kredite koji su uz stagnaciju na mjesečnoj razini zabilježili godišnji rast od 1,1 posto dosegnuvši 52,6 milijardi kuna. Iako skromne, time su nastavljene pozitivne godišnje stope rasta šesti mjesec za redom.

Udio kunskih u ukupnim stambenim kreditima 28 posto

I unutar ove kategorije kredita stanovništvu vidljiv je trend promjene valutne strukture. Naime, primjetan je trend rasta kunskih kredita koji su na kraju travnja iznosili 14,6 milijardi kuna i pri tome zabilježili rast od 0,7 posto mjesečno te 27,5 posto godišnje. Pri tome je udio kunskih kredita u ukupnim stambenim kreditima narastao na gotovo 28 posto što je 6 postotnih bodova u samo godinu dana. Istovremeno smanjen je udio kunskih kredita uz valutnu klauzulu (prvenstveno krediti vezani za euro) sa 78 posto na 72 posto pri čemu je njihov iznos spušten ispod 38 milijardi kuna, navode analitičari Raiffeisena.

>>HUB pregledi: Kočnice otpuštene – rastu krediti poduzećima i stanovništvu

Podsjetimo da je Hrvatska udruga banaka (HUB) u svojoj analizi objavljenoj krajem svibnja, koja također pokriva prva četiri mjeseca ove godine, navodi da jače rastu novoodobreni krediti s valutnom klauzulom: “Građani na strani potražnje očito sve jače reagiraju na razlike u kamatnim stopama koje su se na kredite s valutnom klauzulom nastavile smanjivati i sada su osjetno ispod 4 posto”. Banke su na strani ponude sve više ograničene nedostatkom kunskih izvora, što naročito dolazi do izražaja pri odobravanju dugoročnih stambenih kredita koji u kunama bilježe oštar pad, pojašnjeno je u analizi HUB-a.

Gotovinski krediti rasli 7,8 posto

Gotovinski nenamjenski krediti s udjelom od 37 posto u ukupnim kreditima stanovništvu u travnju su iznosili 44,8 milijardi kuna. Tako su, uz mjesečni rast od 1,4 posto nastavili ubrzavati s godišnjom stopom rasta koja je u travnju iznosila 7,8 posto. Kod gotovinskih nenamjenskih kredita također je prisutan trend rasta udjela kunskih kredita u odnosu na one kunske kredite s valutnom klauzulom. Na kraju promatranog mjeseca udio kunskih kredita u ukupnim gotovinskim nenamjenskim kreditima dosegnuo je 69 posto, navode analitičari Raiffeisena.

Iako pozitivne godišnje stope rasta ukupnih kredita stanovništvu upućuje na oporavak kreditne aktivnosti stanovništva, prema očekivanjima analitičara Raiffeisena rast bi trebao biti umjeren, osobito uzimajući u obzir ukupnu zaduženost sektora te strukturne slabosti tržišta rada.