Mirovincima raspodijeljen višak naplaćene naknade od 57,59 mil. kn

Mirovinsko društvo može godišnje naplatiti naknadu za upravljanje u iznosu od 20 posto ukupno naplaćene naknade od strane svih mirovinskih društava. Ako naplati više, 55 posto tog viška mora uplatiti REGOS-u kako bi se provela preraspodjela

147
naknade za upravljanje

Članovima mirovinskih fondova drugog stupa uplaćeno je početkom svibnja 57,58 milijuna kuna ranije zaračunate naknade za upravljanje, čime je smanjen stvarni iznos naplaćene naknade.

Izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. predviđeno je da mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom mora na račun Središnjeg registra osiguranika (REGOS) vratiti određeni postotak više naplaćene naknade za upravljanje iz prošle godine, a taj se iznos onda raspodjeljuje na sve obvezne mirovinske fondove, razmjerno njihovoj veličini.

REGOS je obvezan navedeni iznos raspodijeliti mirovinskm fondovima najkasnije do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu. S obzirom na to da je takva regulativa na snazi od rošle godine, preraspodjela više naplaćene naknade je prvi put provedena ove godine.

>>Što su nam obvezni mirovinski fondovi donijeli u 2019. godini

Mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade za upravljanje u iznosu od 20 posto ukupno naplaćenog iznosa naknade za upravljanje od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini. Ako društvo tijekom godišnjeg obračunskog razdoblja naplati naknadu za upravljanje u iznosu većem od 20 posto, ono je dužno najkasnije do 30. travnja iduće kalendarske godine 55 posto tog više naplaćenog iznosa uplatiti na račun REGOS-a kako bi se mogla proveti preraspodjela sredstava.

REGOS će zaprimljeni iznos najkasnije do 5. svibnja rasporediti na sve mirovinske fondove razmjerno neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda na dan raspodjele sredstava.

Prema izračunima za 2019. godinu Erste mirovinsko društvo i PBZ CO mirovinsko društvo nisu bili u obvezi uplatiti višak upravljačke naknade, dok je AZ mirovinsko društvo moralo uplatiti 36,14 milijuna kuna, a Raiffeisen mirovinsko društvo 21,44 milijun kuna, što ukupno iznosi 57,58 milijuna kuna.

Hanfa je 5. svibnja ove godine dostavila REGOS-u neto vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova. Na temelju tih podataka REGOS je raspodijelio sredstva na sve obvezne mirovinske fondove (kategorija A, B i C), razmjerno neto imovini kojom upravljaju.