HPB nastavlja s financijskim uspjesima i u prvom polugodištu 2023. godine u kojem su ostvareni novi rekordi u profitabilnosti, organski rast bilance i uspješan završetak strateških projekata. U prvoj polovici godine provedeno je pripajanje Nove hrvatske banke čije poslovne jedinice nastavljaju poslovati u sklopu Hrvatske poštanske banke, koja je ovom operacijom postala još snažnija, s povećanim dosegom i dostupnosti. Integracijom NHB-a ojačana je baza klijenata i portfelj čime HPB nastavlja s rastom prema pet najvećih banaka u Hrvatskoj.

U financijskoj sferi poslovanja Banke, prvo polugodište 2023. obilježeno je s 42 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja. Ovime je nadmašen najbolji rezultat HPB d.d. zabilježen na godišnjoj razini, ponajviše zahvaljujući četverostruko višoj operativnoj dobiti koja iznosi gotovo 40 milijuna eura. Na razini HPB Grupe, gdje se manifestiraju i rezultati Nove hrvatske banke prije njenog pripajanja također je ostvaren rast neto dobiti iz redovnog poslovanja, koja iznosi 45 milijuna eura.

Rekordna profitabilnost najvećim je dijelom rezultat rasta ukupnog kamatnog prihoda HPB d.d. za 71 posto, ali i rast svih ostalih kategorija prihoda, što je podiglo neto operativne prihode Banke za 75 posto, a HPB Grupe za 64 posto. Ovakvo kretanje reflektira s jedne strane efekt koji normalizacija monetarne politike i podizanje referentnih kamatnih stopa ima na bankarsko poslovanje, ali s druge fokus HPB na razvojne i ulagačke aktivnosti. U skladu s tim, nakon kratkotrajne pauze u prvom tromjesečju nastavno na odljev sredstava radi upisa narodne obveznice početkom ožujka 2023., gdje je HPB aktivno sudjelovala kao suaranžer, bilanca HPB d.d. zabilježila je vrlo snažan rast u drugom tromjesečju 2023. od 10 posto, odnosno 6 posto na razini cijelog polugodišta. Korespondirajući s ovakvim kretanjima, i bilanca HPB Grupe zabilježila je rast od 2 posto u prvom polugodištu 2023., te iznosi 5,7 milijardi eura.

Osim financijskih ostvarenja i strateškog projekta pripajanja Nove hrvatske banke, HPB nastavlja i s razvojnim aktivnostima. Kako bi podržala razvoj hrvatskog tržišta kapitala Hrvatska poštanska banka je kao jedina banka na domaćem tržištu omogućila svim hrvatskim investicijskim društvima, uključujući i ona koja nisu dio bankarskih grupacija, uslugu T2S DCA računa kako bi investicijska društva mogla nesmetano nastaviti obavljati investicijske i pomoćne usluge za koje je potrebno sudjelovanje u sustavu namire, odnosno središnjeg depozitorija i to bez povećavanja regulatornih rizika i rizika zaštite imovine klijenata investicijskih društava. HPB je bila i među prvim bankama koja je za svoje klijente osigurala mogućnost otvaranja računa za samoobnovu koji korisnicima novčane pomoći omogućuje brzu realizaciju.

„Uspješno provedenim prelaskom na novu valutu od 1. siječnja 2023. te završetkom projekta pripajanja Nove hrvatske banke 3.7.2023. završava jedna od najintenzivnijih etapa u razvoju HPB-a. Fokus u narednom razdoblju bit će usmjeren na rast tržišnog udjela i nastavak stvaranja vrijednosti za sve dionike. Želimo još snažniju i moderniju banku koja prati trendove i nove tehnologije te svojim klijentima osigurava brzo, jednostavno i sigurno korisničko iskustvo“, poručio je predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina.