Ministarstvo financija raspisalo natječaj za Upravu HPB-a

Sadašnjoj Upravi, koju čine predsjednik Tomislav Vuić te članovi Uprave Domagoj Karadjole i Mladen Mrvelj, mandat istječe u rujnu. Nova Uprava imenuje se na razdoblje od četiri godine. Tomislav Vuić potvrdio je da je zainteresiran za novi mandat

377
natječaj za Upravu HPB-

Ministarstvo financija raspisalo je javni natječaj za predsjednika i dvoje članova Uprave Hrvatske poštanske banke d.d. Sadašnjoj Upravi, koju čine predsjednik Tomislav Vuić te članovi Uprave Domagoj Karadjole i Mladen Mrvelj, mandat istječe u rujnu.

Predsjednik i članovi uprave HPB-a imenuju se na razdoblje od četiri godine. Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija te na internetskim stranicama HPB-a. Prijave na Javni natječaj za Upravu HPB-a podnose se u roku 15 dana od dana objave u Narodnim novinama, osobno ili preporučeno, na adresu Ministarstva financija u Katančićevoj ulici u Zagrebu.

Tomislav Vuić za predsjednika Uprave HPB-a imenovan je u rujnu 2014. dok su Mrvelj i Karadjole u Upravu imenovani u prosincu iste godine.

Šesta banka na hrvatskom tržištu

Prema podacima Hrvatske narodne banke pod sadašnjom upravom imovina banke porasla je sa 17,37 milijardi kuna (31. prosinac 2014.) na 21,25 milijardi kuna na kraju 2018. godine (podaci za 2018. su nerevidirani), dok je udio banke u ukupnoj imovini bankarskog sektora porastao s 4,21 posto na 5,13 posto. Hrvatska poštanska banke je danas šesta banka po veličini imovine na hrvatskom tržištu.

>>Pripajanje Jadranske banke HPB-u korak ka jakoj banci u hrvatskom vlasništvu

>>Dobra godina za HPB: Neto dobit 150 milijuna kuna

HPB je 2014. završila s gubitkom od 637 milijuna kuna, no nakon toga je redovito bilježila dobit na godišnjoj razini. U 2018. godini HPB je ostvario rekordnu bruto dobit od 183,2 milijuna kuna te neto dobit od 150,2 milijuna kuna. Operativni rezultat iznosi 302,4 milijuna kuna, a imovina je u godinu dana porasla 7,34 posto.

U travnju ove godine HPB je uspješno završio proces preuzimanja Jadranske banke d.d. Šibenik, koju je prethodno dokapitalizirao sa 110 milijuna kuna.

Predsjednik Uprave Hrvatske poštanske Tomislav Vuić nekoliko je puta – odgovarajući na pitanja novinara – potvrdio da je zainteresiran za novi mandat u kojem bi “trebalo završiti započeto, odnosno do kraja realizirati planove što se tiče kvalitete usluga, tržišnog udjela, profitabilnosti i dokapitalizacije”.

No, svaki put je istaknuo da o tome odlučuje vlasnik i da njega treba pitati je li zadovoljan upravljanjem banke u protekle četiri i pol godine.