Neto dobit Erste Groupa u devet mjeseci 1,22 mlrd eura

51
neto dobit erste groupa

Erste Group je i u trećem kvartalu nastavila ostvarivati vrlo dobre rezultate, uz zdravi rast kredita (+5,7 posto od početka godine) i depozita (+6,1 posto od početka godine), te odličnu likvidnost i financijsku poziciju. Neto dobit Erste Groupa u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosi 1,22 milijarde eura.

Rast prihoda bio je veći od rasta troškova, unatoč sve većim plaćama u regiji Srednje i Istočne Europe (SIE) te većim doprinosima sustavima osiguranja depozita tijekom perioda izvještavanja. Rezultat toga je povećanje omjera troškova i prihoda na 58,6 posto. Sve veća vitalnost gospodarstava u regiji SIE doprinijela je tome da je rizično okruženje u regiji ostalo izrazito benigno. Omjer nenaplativih kredita pao je na do 2,7 posto, što odražava kvalitetu bančine imovine, navodi se u priopćenju Erste Groupa.

Kapitalna osnova Erste Groupa i dalje je vrlo solidna zahvaljujući ravnomjernom organskom rastu u proteklih nekoliko godina. Podržana je uspješnim plasmanima dodatnog osnovnog redovnog kapitala na tržište. Uzimajući u obzir zadržanu dobit u trećemu kvartalu (uključujući dividende), stopa osnovnog redovnog kapitala (CET1) iznosila je 13,5 posto na kraju rujna, čime je ispunjen interni cilj za CET1.

Treichl: Regija SIE će rasti brže od eurozone

“Regija SIE nastavit će rasti, a Erste Group, kao vodeća financijska institucija u toj regiji, u dobrome je položaju da joj nastavi pružati podršku. Iako širom svijeta postoje naznake pogoršanja ekonomskoga ciklusa, i dalje smo sigurni da će regija SIE nastaviti rasti brže od Eurozone i da će taj rast biti održiviji nego u 2000-itim godinama“, izjavio je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG.

Neto prihodi od kamata povećali su se – uglavnom u Češkoj, ali i u Rumunjskoj i Mađarskoj – na 3.517,4 milijuna eura (+4,3%; 3.372,0 milijuna eura).

Neto prihod od naknada i provizija porastao je na 1.484,3 milijuna eura (+3,7%; 1.430,7 milijuna eura), prvenstveno na osnovi platnih usluga – kreditiranja i upravljanja imovinom.

Iako se neto rezultat trgovanja značajno popravio na 419,3 milijuna eura (-50,4 milijuna eura) dobici/gubici iz financijskih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjili su se na -189,4 milijuna eura (165,8 milijuna eura), pri čemu su obje stavke bile pod utjecajem vrednovanja.

>>Erste Group: Rekordna neto dobit, predložena dividenda 1,4 eura po dionici

Operativni rezultat 2,23 mlrd eura

Operativni prihod povećao se na 5.394,1 milijuna eura (+5,8 posto, 5.096,2 milijuna eura). Povećanje općih administrativnih troškova na 3.160,8 milijuna eura (+1,9 posto, 3.102,3 milijuna eura) uglavnom se može pripisati povećanju troškova zaposlenih na 1.887,2 milijuna eura (+3,1 posto, 1.830,5 milijuna eura).

Ostali administrativni troškovi uključuju gotovo sve doprinose za sustave osiguranja depozita koji se očekuju u 2019. godini, u iznosu od 97,7 milijuna eura (84,2 milijuna eura).

Povećanje amortizacije i deprecijacije na 394,4 milijuna eura (350,3 milijuna eura) može se pripisati prvoj primjeni novog standarda financijskog izvješćivanja za zajmove (MSFI 16) od 1. siječnja 2019. godine, dok je odgovarajući pozitivan učinak zabilježen u ostalim administrativnim troškovima.

Sveukupno, operativni rezultat povećao se na 2.233,3 milijuna eura (+12,0 posto, 1.993,9 milijuna eura), a omjer troškova i prihoda na 58,6 posto (60,9 posto).

Udio nenaplativih kredita smanjen na 2,7 posto

Zbog neto otpuštanja potaknutog nastavkom solidne kvalitete aktive, rezultat umanjenja vrijednosti koja proizlazi iz financijskih instrumenata iznosio je 42,9 milijuna eura ili, usklađeno za neto alokaciju rezervacija za obveze i dana jamstva, 3 bazna boda prosječnih bruto kredita klijentima (102,2 milijuna eura ili -8 baznih bodova). To je uglavnom rezultat značajnog prihoda od povrata već otpisanih kredita, prvenstveno u Češkoj, Mađarskoj i Rumunjskoj, kao i oslobađanja rezervacija za obveze i jamstva u Austriji, Češkoj i Rumunjskoj.

Udio nenaplativih kredita dodatno se poboljšao na 2,7 posto (3,2 posto). Pokrivenost nenaplativih kredita rezervacijama poboljšala se na 76,9 posto (73,4 posto).

Ostali operativni rezultat iznosio je -397,2 milijuna eura (-237,0 milijuna eura). Pogoršanje se može pripisati rezervacijama u iznosu od 150,8 milijuna eura za gubitke koji se očekuju od odluke Vrhovnog suda Rumunjske vezano uz poslovne aktivnosti lokalne podružnice.

Troškovi godišnjih doprinosa za sanacijske fondove koji su uključeni u ovu stavku povećali su se – posebice u Češkoj – na 75,3 milijuna eura (70,4 milijuna eura). Bankarski i transakcijski porezi blago su porasli na 90,9 milijuna eura (88,1 milijuna eura), uključujući 12,6 milijuna eura (13,8 milijuna eura) u mađarskim bankarskim porezima koji su objavljeni unaprijed za cijelu financijsku godinu. Ostali porezi bili su gotovo nepromijenjeni i iznose 8,3 milijuna eura (6,4 milijuna eura).

Manjinski interes povećan je zbog znatno boljih rezultata štedionica na 322,7 milijuna eura (285,8 milijuna eura). Neto rezultat pripisiv vlasnicima matice iznosio je 1.223,0 milijuna eura (-0,4 posto, 1.228,3 milijuna eura).

Depoziti klijenata najbrže rasli u Češkoj i Austriji

Ukupni kapital, ne uključujući AT1 instrumente, porastao je na 18,6 milijardi eura (17,9 milijardi eura). Nakon regulatornih odbitaka i filtriranja u skladu s CRR-om, redovni osnovni kapital (CET1, konačni) iznosio je 15,9 milijardi eura (15,5 milijardi eura), a ukupna vlastita sredstva (konačna) 21,5 milijardi eura (20,9 milijardi eura).

Privremena polugodišnja dobit uključena je u navedene brojke, ali ne i dobit u trećemu kvartalu. Ukupni rizik – rizikom ponderirana aktiva uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (CRR, konačni) – povećan je na 121,4 milijardi eura (115,4 milijarde eura). Stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1, konačna) iznosila je 13,1 posto (13,5 posto), a stopa ukupnog kapitala 17,7 posto (18,1 posto).

Ukupna imovina povećana je na 252,1 milijarde eura (236,8 milijardi eura). Što se tiče aktive, gotovina i saldo gotovine smanjeni su na 15,6 milijardi eura (17,5 milijardi eura), dok su se krediti i potraživanja od kreditnih institucija porasli na 25,2 milijarde eura (19,1 milijarde eura). Krediti i potraživanja od klijenata porasli su na 157,8 milijardi eura (+5,7 posto; 149,3 milijarde eura). Što se tiče pasive, depoziti banaka povećali su se na 19,9 milijardi eura (17,7 milijardi eura), a depoziti klijenata ponovno su rasli – najviše u Češkoj i Austriji – na 172,5 milijarde eura (+6,1 posto, 162,6 milijarde eura). Odnos kredita i depozita iznosio je 91,5% (91,8%).

Rast BDP-a potiče domaće potražnja

Očekuje se da će realni rast BDP-a u 2019. godini iznositi oko 3-4 posto na ključnim tržištima Erste Groupa u regiji SIE te oko 2 posto u Austriji, ponovno ponajprije potaknuto snažnom domaćom potražnjom. Realni rast plaća i niska nezaposlenost trebali bi podržati ekonomsku aktivnost u regiji SIE. Očekuje se da će se fiskalna disciplina održati u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi

Cilj Erste Groupa je ostvariti povrat na materijalni kapital (ROTE) veći od 11 posto u 2019. godini (na temelju prosječnog materijalnog kapitala u 2019. godini). Temeljne pretpostavke su: prihodi rastu brže od troškova (na temelju srednjeg jednoznamenkastog rasta neto kredita), troškovi rizika su nešto viši, no još uvijek na povijesno niskoj razini (do 10 baznih bodova), s poreznom stopom nižom od 20 posto.

Na poslovanje bi negativno mogle utjecati neočekivana promjene kamatnih stopa, političke ili regulatorne mjere usmjerene protiv banaka, kao i geopolitički i globalni ekonomski rizici.