Nove fiksne kamatne stope za gotovinske kredite u Zagrebačkoj banci

Nove fiksne kamatne stope od 1. srpnja vrijede za gotovinske kredite s rokom otplate iznad 60 mjeseci, odnosno pet godina. Fiksne kamatne stope za gotovinske kredite s rokom otplate do 60 mjeseci ostaju nepromijenjene

22
Zaba Apple Pay

Zagrebačka banka od 1. srpnja uvela je nove fiksne kamatne stope za gotovinske kredite s rokom otplate iznad 60 mjeseci, odnosno pet godina. Za kredite s rokom otplate iznad 60 mjeseci nova fiksna kamatna stopa iznosi 5,05% (EKS 7,37%) u slučaju da je uz kredit ugovoreno osiguranje otplate navedenog kredita. Za gotovinske kredite s rokom otplate iznad 60 mjeseci i bez ugovorenog osiguranja otplate kredita nova fiksna kamatna stopa iznosi 6,65% (EKS 6,86%).

Fiksne kamatne stope za gotovinske kredite s rokom otplate do 60 mjeseci u Zagrebačkoj banci ostaju nepromijenjene. Naime, kamatna stopa za te kredite uz ugovoreno osiguranje otplate iznosi 5,20% (EKS: 7,44%), dok za kredite bez ugovorenog osiguranja otplate kredita iznosi 6,85% (EKS: 7,08%).

Gotovinski krediti u Zagrebačkoj banci odobravaju se u kunama do maksimalnog iznosa 300 tisuća kuna, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Rokovi otplate za gotovinske kredite kreću se od 13 do maksimalno 120 mjeseci, ovisno o poslovnom odnosu klijenta i Banke te procjeni kreditnog rizika.Rok otplate ovisi o poslovnom odnosu klijenta s Bankom i procjeni njegova kreditnog rizikaovisi o poslovnom odnosu klijenta s Bankom i procjeni njegova kreditnog rizika ovisi o poslovnom odnosu klijenta s Bankom i procjeni njegova kreditnog rizika Inače, uz gotovinske kredite u Banci moguće je ugovoriti osiguranje otplate kredita, kako bi se u slučaju neželjenih i nepredvidivih životnih situacija mogle neometano podmirivati kreditne obveze.