Na snazi novi Pravilnik o porezu na dohodak – uvode se novi neoporezivi primici

Glavne promjene koje se uvode novim pravilnikom su novi neoporezivi primici koje će poslodavci moći isplatiti odnosno omogućiti radnicima. Također, povećava se neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja i rad na terenu u Hrvatskoj

1711
novi Pravilnik o porezu na dohodak
Ministar financija Zdravko Marić

U nedjelju, 1. rujna, na snagu je stupio novi Pravilnik o porezu na dohodak kojim se regulira dio mjera četvrte faze porezne reforme. Glavne promjene koje se uvode novim pravilnikom su novi neoporezivi primici koje će poslodavci moći isplatiti odnosno omogućiti radnicima. Također, neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja i rad na terenu u Hrvatskoj povisuje za 30 kuna i sada iznosi 200 kuna.

Neoporezivi primici

Poslodavci će za prehranu radnika moći neoporezivo isplatiti paušalnu naknadu u iznosu do 5.000 kuna godišnje ili će im se priznati troškovi za prehranu do 12.000 kuna godišnje nastali za vrijeme radnog vremena, a na temelju vjerodostojne isprave i pod uvjetom da računi za usluge prehrane glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem ili se usluga realizira u restoranu (prostoru) poslodavca koji mora o tome osigurati vjerodostojnu dokumentaciju.

Isplate primitaka za prehranu međusobno se isključuju u istom poreznom razdoblju tako da će poslodavci koji će to omogućiti svojim radnicima morati odabrati jedan od dva ponuđena modela.

>>Porezna reforma 4.0: Zdravstveni porez i porezno rasterećenje mladih

Neoporezivi primici ubuduće će biti troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka te naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, i to do visine stvarnih izdataka.

Neoporeziv primitak po novom Pravilniku je i naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kuna godišnje.

Od 1. siječnja 2020. neoporezivim primicima smatraju se i izdvajanja za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje.

Za poslodavce mogućnost isplate, ne obveza

Povodom stupanja novog Pravilnika na snagu ministar financija Zdravko Marić poručio je da se promjenama otvara mogućnost poslodavcima za isplatu navedenih primitka, ali da prisila ne postoji. Dodao je da su mjere “doprinos javnih financija i fiskalne politike povećanju plaća u gospodarstvu”.

Porezna uprava pak podsjeća da pravo na neoporezive primitke mogu za sebe osobno iskoristiti i obrtnici, odnosno fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.