Od 1. srpnja nova pravila za prekoračenja po tekućim računima

Prelaskom na dopuštena prekoračenja svim potrošačima će biti zajamčena niža cijena korištenja prekoračenja te kvalitetnije informiranje prilikom ugovaranja prekoračenja kao i postupna otplata duga u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja

13905
upis trezorskih zapisa
[Image by Bruno /Germany from Pixabay]

Uobičajeno je da značajne promjene (zakona) stupaju na snagu 1. siječnja. No, ove godine nekoliko bitnih promjena stupa na snagu 1. srpnja:

  • Od 1. srpnja mijenjaju se pravila o dopuštenim prekoračenjima na tekućim računima.
  • Od 1. srpnja mijenjaju se pravila za nezaposlene osobe koje koriste zdravstveno osiguranje.
  • Od 1. srpnja većina trgovina više neće raditi nedjeljom, osim 16 odabranih nedjelja tijekom godine.

Promjena pravila o minusima na tekućim računima

Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu koji su u srpnju prošle godine Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka potpisali s 13 banaka koje nude prešutna prekoračenje po tekućim računima omogućio je prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja za gotovo milijun i osamsto tisuća potrošača kojima je odobreno prešutno prihvaćeno prekoračenje. Memorandumom se ujednačavaju postupanja među bankama, a svi potrošači koji koriste ovaj proizvod dovode se u jednaki položaj.

Banke su prema Memorandumu obvezne potrošačima omogućiti prelazak na dopušteno prekoračenje najkasnije do 30. lipnja ove godine.

Potpisivanju Memoranduma prethodilo je HNB-ovo istraživanje prakse banaka u kojem je središnja banka utvrdila da 70 posto potrošača s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja ima odobreno prekoračenje. Banke nude dopuštena i prešutna prekoračenja, a više od 95 posto svih prekoračenja čine prešutna prekoračenja, koja su u prosjeku 30 posto skuplja od dopuštenih prekoračenja i nerijetko iznose do 300 posto prosječnih mjesečnih primanja, utvrdio je HNB. S obzirom na utvrđeno stanje, HNB banka pokrenula je inicijativu za odgovarajuću izmjenu i dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Dopušteno prekoračenje je iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku, dok je prešutno prihvaćeno prekoračenje ono pri kojem banka potrošaču stavlja na raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa potrošača ili dogovoreno prekoračenje.
Dopuštena su prekoračenja ugovori o kreditu i za njih je predviđena puna zaštita potrošača koja uključuje ograničenje efektivne kamatne stope (EKS), postupnu otplatu u 12 rata u slučaju ukidanja ili smanjenja iznosa prekoračenja, cjelovito informiranje potrošača o proizvodu, kao i prethodno utvrđivanje kreditne sposobnosti. Od početka ove godine zakonski ograničena efektivna kamatna stopa porasla je na 7,50 posto.

Prešutna prekoračenja su poslovni odnos reguliran ugovorom o tekućem računu pa se na izvještavanje potrošača primjenjuju odredbe Zakona o platnom prometu: banka ima samo obvezu pružiti informacije o kamatnoj stopi i naknadama. Također, za prešutno prekoračenje nije obvezna procjena kreditne sposobnosti, ne primjenjuje se ograničenje visine EKS-a te nije obvezna primjena odredbe o otplati duga u 12 rata u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Prelaskom na dopuštena prekoračenja svim potrošačima će biti zajamčena niža cijena korištenja prekoračenja te kvalitetnije informiranje prilikom ugovaranja prekoračenja kao i postupna otplata duga u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Ponuda banaka za prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja mora poštivati sljedeće kriterije:

  • banka može ponuditi potrošaču da cijeli iznos prešutnog prekoračenja zamijeni dopuštenim ili kombinacijom dopuštenog prekoračenja s prešutnim.
  • ako banka ponudi kombinaciju dopuštenog i prešutnog prekoračenja, tada dopušteno prekoračenje mora iznositi najmanje polovicu postojećeg prešutnog prekoračenja, a iznos novog prešutnog prekoračenja može biti najviše u visini prosjeka mjesečnih primanja potrošača bilo plaća ili mirovina.

Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka, rekla je da je većina banaka već poslala ponude klijentima. U nekim slučajevima kamatna stopa u novoj ponudi je veća nego što je kamatna stopa kod prešutnih prekoračenja, a u Udruzi banaka to tumače tržišnim kretanjima.

“Kamatne stope na prešutna prekoračenja i dopuštena prekoračenja su već izjednačene. Nekakava prosječna kamatna stopa na dopuštena prekoračenja je 5,3 posto”, dodala je Perko.

>>Banke zloupotrebljavaju prešutna prekoračenja – HNB traži promjenu prakse

>>HNB: Prosječna visina odobrenog prekoračenja tekućeg računa 10.558 kn

>>Od 1. rujna na snazi ograničena efektivna kamatna stopa na prešutna prekoračenja

>>Nova pravila za prešutna prekoračenja po tekućim računima

>>Zaba: Prelazak s prešutnog na dopušteno prekoračenje bez naknade