Država sufinancira 70% premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje

Sufinancira se do 70 posto ukupnog troška premije za policu osiguranja koja pokriva gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje nastale uslijed rizika poput nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja ili zaraze organizmima štetnim za bilje

976
osiguranja poljoprivredne proizvodnje

Ne čekajte da suša, poplava, mraz i druge nepogode unište vaše poslovanje. Osigurajte svoje usjeve, životinje i biljke i prijavite se na mjeru 17 Programa ruralnog razvoja, jer vam plaćamo 70 posto premije osiguranja iz EU fonda. Bez osiguranja nema ni stabilne proizvodnje, a zadnjih nekoliko godina za redom stalno se događaju elementarne nepogode i ne nazire im se kraj. Poljoprivrednici, iskoristite ovu priliku koja vam se pruža, osigurajte se i platite samo 30 posto iznosa premije osiguranja“, poručio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Prema Vladinim podacima štete nastale zbog elementarnih nepogoda koje su do 30. listopada 2017. prijavili hrvatski poljoprivrednici procijenjene su na više od 2,8 milijardi kuna. Zbog visokog iznosa prijavljenih šteta Vlada je povećala stavku u državnom proračunu namijenjenu naknadi šteta od elementarnih nepogoda povećala s 20 na 100 milijuna kuna.

Ministarstvo poljoprivrede je pak kroz Program ruralnog razvoja raspisalo natječaj za bespovratne potpore namijenjene obnovi poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. U okviru natječaja ukupno je bilo raspoloživo 150 milijuna kuna (85 posto iz fondova EU, a 15 posto je sufinancirano iz državnog proračuna). Intenzitet potpore iznosio je 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Pri tome treba istaknuti da je ova mjera usmjerena isključivo na obnovu poljoprivrednog potencijala i zemljišta te nije pokrivala izgubljeni prihod zbog smanjenja ili izostanka prinosa.

Jasno je da 100 milijuna kuna iz proračuna i 150 milijuna kuna bespovratnih potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala ni približno ne pokrivaju ukupnu nastalu štetu.

S druge strane, kada je riječ o osiguranju usjeva, nasada i životinja osiguravajuća društva su u 2017. prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje zaračunala ukupnu bruto premiju od 154,73 milijuna kuna, što je tek nešto više od četvrtine ukupne zaračunate premije za osiguranje od požara i elementarnih šteta. U odnosu na ukupnu zaračunatu bruto premiju hrvatskih osiguravatelja, riječ je o 2,58 posto.

Ukupno je u 2017. ugovoreno 22.359 polica osiguranja usjeva i nasada, uz bruto zaračunatu premiju od 81,3 milijuna kuna, što znači da je prosječna godišnja premija iznosila – zaokruženo – 3640 kuna (u 2016. prosjek je bio 3525 kuna).

Broj osiguranih OPG-ova daleko ispod poželjne razine

Ako se broj osiguranja usporedi s brojem registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva – ima ih oko 160.000, od kojih nešto više od sto tisuća raspolaže zemljištem većim od jednog hektara, što je jedan od uvjeta da bi mogli ostvariti poticaje – jasno je da je vrlo mali broj OPG-ova osigurao svoje usjeve i nasade. Tim više što navedeni podaci o premiji i ugovorenim osiguranjima obuhvaćaju i trgovačka društva koja se bave poljoprivredom, a ona redovitije osiguravaju svoje nasade i usjeve.

>>Tisućljetne masline – originalni lastovski brend

>>OPG Barbarić: Od vlastitog voća do nagrađivanih rakija

Čak i ako se priklonimo konzervativnoj procjeni predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Mate Brlošića da je u Hrvatskoj između 20 i 30 tisuća OPG-ova koji se doista bave poljoprivredom, broj osiguranih je daleko ispod poželjne razine.

Spomenimo i da su u 2017. u osiguranju usjeva i nasada likvidirane 2932 štete u bruto iznosu od 103,23 milijuna kuna.

Kada je riječ o osiguranju životinja, u 2017. ugovoreno je 1367 polica uz ukupnu zaračunatu bruto premiju od 73,44 milijuna kuna, što u prosjeku daje godišnju premiju od 53.720 kuna. Likvidirano je 16.360 šteta u bruto iznosu 69,14 milijuna kuna. Već iznos prosječne premije ukazuje da je riječ o osiguranicima većih financijskih kapaciteta.

Za potpore raspoloživo 70 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju početkom travnja je objavila natječaj za dodjelu potpora kojima se sufinancira do 70 posto ukupnog troška premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje.

Sufinancira se premija za police osiguranja koje pokrivaju isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata te unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije. Ukupno je u okviru natječaja raspoloživo 70 milijuna kuna.

>>OPG Mađerić: Tradicija i kreativnost – otočki put do uspjeha

>>Tajna uspjeha baranjskog kulena Matijević su domaći začini

Riječ je o Programau ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., mjera Upravljanje rizicima, podmjera Osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Ako potporu stavimo u kontekst prosječne premije za osiguranje usjeva i nasada, korisnika bi platio oko 1100 kuna, a ostatak premije pokrila bi potpora. Natječaj je otvoren do kraja ove godine.

Uvjet – upis u Upisnik poljoprivrednika

Korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika te mora u polici biti naveden kao osiguranik. Da bi polica bila prihvatljiva mora pokrivati isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 posto prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje, a korisnik mora platiti najmanje 30 posto premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

Isti korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja. Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Zahtjeve za isplatu potpore mogu podnijeti i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili prije objave ovog natječaja.