Ovrhe nad plaćama i mirovinama provodit će samo FINA

Ovršni zakon jedan je od niza zakona koji se mijenjaju zbog uvođenja eura. Izmjenama Ovršnog zakona sve norme u kojima se spominje kuna bit će izmijenjene tako da vrijednosti i vrijednosni pragovi budu prikazani u eurima

2634
ovrha nad novčanim sredstvima

Ministarstvo pravosuđa u prijedlogu izmjena Ovršnog zakona predlaže da ovrhe na novčanim sredstvima ubuduće provodi samo FINA, piše Jutarnji list. Jedina iznimka bili bi slučajevi u kojima se radi o naknadama za uzdržavanje djece.

Ovršni zakon jedan je od niza zakona koji se mijenjaju zbog uvođenja eura. Izmjenama Ovršnog zakona sve norme u kojima se spominje kuna bit će izmijenjene tako da vrijednosti i vrijednosni pragovi budu prikazani u eurima.

Osim toga, prema sadašnjem sustavu glavninu ovrha nad novčanim sredstvima provodi FINA, no izvansudske ovrhe na novčanim sredstvima provode i HZMO i poslodavci. U praksi se pokazalo da je teško uspostaviti jedinstveni red prednsoti naplate potraživanja. Poslodavci su često u nedoumici koj dio plaće treba uplatiti na zaštićeni račun, a koji na redovni račun. Analiza je pokazala da postoje različita tumačenja o prednosnom redu ovrhovoditelja u u postupcima izvansudske ovrhe na novčanim sredstvima kada je provodi FINA i kada ih provode poslodavci i HZMO. Tako se predlaže da takve ovrhe ubuduće provodi samo FINA, čime bi se rasteretilo poslodavce.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) već dugo traži da se provedba ovrha prebaci na FINA-u jer to nije posao tvrtki u kojima radnik radi te tvrtkama znatno povećava troškove poslovanja. Poslodavci za taj posao nisu osposobljeni, niti je to njihova djelatnost, a sva odgovornost je na njima. FINA, pak, raspolaže kadrovima koji su educirani za provedbu ovrha i tim se poslom bave u skladu s propisima.