Paket financijskih mjera PBZ-a za građane, tvrtke i obrtnike

Privredna banka Zagreb donijela je paket mjera kako bi osigurala pomoć građanima te poslovanju tvrtki i obrtnika, pogođenih ekonomskim posljedicama koronavirusa

2641
paket financijskih mjera PBZ
PBZ - poslovnica Račkoga, Zagreb

U svrhu ublažavanja posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, Privredna banka Zagreb će omogućiti odgodu plaćanja svim korisnicima kredita kod kojih je došlo do pogoršanja financijske situacije smanjenjem ili potpunim gubitkom prihoda, objavili su iz PBZ-a.

Mjere za građane/potrošače i poslovne subjekte omogućavaju odgodu plaćanja kredita i pripadajućih kamata po kreditima u redovnoj otplati, na razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca.

Online predaja Zahtjeva od 15. travnja do 31. svibnja

Mjere za građane/potrošače

Zahtijevi za odgodom plaćanja zaprimat će se u razdoblju od 15. travnja do 31. svibnja 2020. godine, a klijenti će zahtijev moći predati online putem internetskih stranica banke. Ovisno o preporukama nadležnih državnih tijela, PZB će osigurati podnošenje zahtjeva i u poslovnicama.

Korisnici kredita koji namjeravaju podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja prethodno trebaju pripremiti dokumentaciju kojom se dokazuje pogoršanje financijske situacije uzrokovane pandemijom (npr. odluku o otkazu, potvrdu poslodavca o smanjenju primanja i sl.) u svrhu brze realizacije zahtjeva.

Banka je dodatno omogućila korisnicima prekoračenja po tekućem računu zadržavanje postojeće visine prekoračenja, neovisno o promjeni u primanjima.

Korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode Banka preporučuje da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.

Odgoda plaćanja kreditnih obveza

Mjere za poslovne subjekte

Privredna banka Zagreb donijela je prvi paket financijskih mjera kako bi osigurala pomoć za poslovanje pravnih osoba i obrtnika, pogođenih ekonomskim posljedicama zbog COVID-19 pandemije (Mjera 1 – moratorij).

Zahtjev za moratorij obveze po kreditu tvrtke i obrtnici mogu predati online. Njima se  omogućuje odgoda plaćanja kreditnih obveza (kamate i glavnice), u periodu od tri mjeseca i šest mjeseci, ovisno o vrsti proizvoda.

U periodu moratorija kreditne obveze kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje. Obračunata kamata dospijeva jednokratno nakon isteka perioda moratorija. Ugovorena kamatna stopa se ne mijenja.

Sve dodatne informacije klijenti mogu dobiti od svog menadžera za odnose s klijentima, na web stranici Banke, te pozivom na besplatan broj telefona 0800 729 266 ili putem email-a: com@pbz.hr, ističu iz PBZ-a.


>>Hrvatska poštanska banka pokrenula mjere pomoći građanima i tvrtkama

>>Mjere Erste banke za olakšavanje posljedica koronakrize i potresa