Paušalni obrt: Uvode se kriteriji nesamostalnog rada

Kriteriji su kontrola ponašanja, financijska kontrola i odnos stranaka, a ministar financija će Pravilnikom propisati elemente koji pobliže određuju kriterije te način provedbe članka Općeg poreznog zakona koji se odnosi na paušalne obrtnike

9620
kriteriji nesamostalnog rada
Ministar financija Zdravko Marić

Nakon javne rasprave o paketu zakona iz četvrtog kruga porezne reforme Vlada je promijenila Prijedlog Općeg poreznog zakona u odnosu na Prijedlog zakona koji je objavljen na eSavjetovanju. Promijenjen je članak vezan za paušalne obrtnike (članak 12.a.). Vlada uvodi kriteriji nesamostalnog rada i određuju njihova obilježja. Kriteriji su: kontrola ponašanja, financijska kontrola i odnos stranaka.

 • Kontrola ponašanja obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva;
 • Financijska kontrola obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčeva rada;
 • Odnos stranaka obuhvaća činjenice koje pokazuju vrstu odnosa među strankama.

U prvom stavku članka 12a navodi se kako će se smatrati da porezni obveznik koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona kada “koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim (u prethodnoj verziji pisalo je “najnižim”) propisanim poreznim stopama, a koji nisu bili namijenjeni za određenu skupinu poreznih obveznika”. U prethodnoj verziji umjesto ”nižim” pisalo je “najnižim”.

>>Porezna reforma: Smiju li informatičari biti obrtnici

Prilikom navođenja takvih slučajeva u točki 2 istog stavka sada se navodi da će se smatrati da poduzetnik koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona ako učestalo mijenja organizacijski oblik u kojem posluje, odnosno za svaki ugovoreni posao koristi jedan organizacijski oblik koji zatim zamjenjuje drugim, a koji je oporeziv nižim poreznim stopama ili izbjegava ispunjavanje drugih poreznih obveza (dodan je označeni završetak rečenice).

Detalje propisuje ministar financija Pravilnikom

U stavku 2 navodi se da će se porezne obveze u slučaju zlouporabe poreznih pogodnosti obračunati kao da tih opisanih korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona nije bilo te da su odgovorni poslodavac i posloprimac. Utvrđeni doprinosi pripisuju se osnovi osiguranja poreznog obveznika/posloprimca pri nadležnim Zavodima (u odnosu na prethodnu verziju dodana je posljednja rečenica).

U stavku 3 navodi se da je u slučaju korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona odgovorna fizička osoba poduzetnik odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je koristila porezne pogodnosti (u ranijem prijedlogu umjesto “koristila” pisalo je “pokrenula”) opisane u članku 12a.

Dodan je i stavak 5 u kojem se navodi da će ministar financija Pravilnikom propisati elemente koji pobliže određuju kriterije te način provedbe članka 12a Općeg poreznog zakona.

Četvrti krug porezne reforme obuhvaća izmjene i dopune sljedećih zakona:

 • Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
 • Zakon o trošarinama
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
 • Zakon o porezu na dobit
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.