PBZ u prvom polugodištu 2018: Neto dobit 606 milijuna kuna

Prihod od kamata iznosi 1225,4 milijuna kuna dok kamatni troškovi iznose 147,2 milijuna kuna. Trend smanjenja prosječnih aktivnih i pasivnih kamatnih stopa se nastavlja pa je to utjecalo na kamatne rezultate u ovoj godini, navodi se u financijskom izvješću

u 18:59 Zadnja izmjena: 31.07.2018 u 19:01
61
PBZ u prvom polugodištu 2018
fotografija: PBZ

PBZ u prvom polugodištu 2018. ostvario je dobit nakon oporezivanja od 606,2 milijuna kuna. Dobit je 23 posto veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U redovnom dijelu poslovanja Privredna banka Zagreb je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario kamatni prihod u iznosu od 1225,4 milijuna kuna dok kamatni troškovi iznose 147,2 milijuna kuna. Trend smanjenja prosječnih aktivnih i pasivnih kamatnih stopa se nastavlja pa je to utjecalo na kamatne rezultate u ovoj godini, navodi se u financijskom izvješću objavljenom na stranicama Zagrebačke burze.

U prvom polugodištu 2018. prihodi od provizija i naknada ostali su stabilni i iznosili su 383,1 milijun kuna.

U segmentu poslovanja s vrijednosnim papirima i ostalim financijskim instrumentima, uključujući dobitke i gubitke od obračunatih tečajnih razlika PBZ je ostvarila pozitivan rezultat od 157,6 milijuna kuna.

Opći administrativni troškovi zajedno s ostalim troškovima iznose 774,7 milijun kuna. Omjer troškova poslovanja u prihodima iz poslovanja iznosi 40,3 posto što ukazuje na kontinuirano efikasno poslovanje Banke, navodi se u financijskom izvješću.

Neto dobit PBZ grupe 785,5 milijuna kuna

PBZ grupa u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 785,5 milijuna kuna. Kamatni prihod iznosi 1592,5 milijuna kuna, a kamatni rashod 220,3 milijuna kuna. Neto prihod od provizija i naknada iznosio je 790,7 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 8,9 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

U segmentu poslovanja s vrijednosnim papirima Grupa je ostvarile neto pozitivan financijski rezultat od 146,7 milijuna kuna.

Opći administrativni troškovi zajedno s ostalim troškovima poslovanja PBZ grupe iznose 1227,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 3,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

PBZ grupa, navodi se u izvješću, adekvatno upravlja rizicima kojima je izložena, a posebno kreditnim rizikom što joj omogućava da na vrijeme anticipira sve bitne promjene u portfelju te time izdvoji primjerenu razinu rezervacija za pokriće gubitaka.

U prvih šest mjeseci ove godine Grupa je za troškove vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke izdvojila  183,7 milijuna kuna.

Sve članice PBZ grupe u potpunom odnosno većinskom vlasništvu PBZ-a u prvom su polugodištu ostvarile uspješne financijske rezultate, ocjenjuje se u izvješću.