Izbjegnite greške prilikom pisanja prijava za EU fondove

Nakon odabira natječaja važno je provjeriti sve njegove uvjete i procijeniti jesu li tvrtka odnosno projekt kvalificirani za prijavu na javni poziv. Neispunjavanje jednog jedinog uvjeta dovoljno je za eliminaciju

1479
prijava za EU fondove
Izvor: Pixabay.com

Odabir natječaja kao početak puta apliciranja za bespovratna sredstva iz EU fondova jedna je od ključnih odluka koju poduzetnici moraju donijeti, kazao je Darko Liović iz konzultantske kuće Impulsconsulting na Konferenciji za EU fondove i potpore BIZ IMPULS 2018.

“Prva pogreška koju poduzetnik može napraviti jest odabir krivog fonda. Stoga treba pažljivo odabrati odnosno identificirati ciljeve svog projekta. Ako se ciljevi poduzetnika ne poklapaju s ciljevima navedenima u javnom natječaju, poduzetnici mogu znati da su na krivom tragu”, pojasnio je Liović.

Prijava za EU fondove – odabir natječaja

Ispravan put je praćenje indikativnog plana objave natječaja, ali rokovi su u planu uglavnom ambiciozno navedeni pa u praksi kasne i do dva mjeseca. Dobri izvori informacija su internetske stranice konzultanata i javnih servisa te, na primjer, stranica strukturnifondovi.hr na kojoj se objavljuju svi natječaji po kategorijama, a uz filtriranje se mogu pronaći natječaji zanimljivi pojedinom poduzetniku.

Poduzetnici, naveo je primjer Liović, često griješe vezano uz projekt istraživanja, razvoja i inovacija u kojem, primjerice, nisu prihvatljivi projekti digitalizacije poslovnih procesa budući da je cilj natječaja plasiranje novog proizvoda ili usluge na tržište.

Poduzetnici nadalje, savjetuje Liović, kod prijava za EU fondove moraju voditi računa o resursima. “Ponekad će im biti potrebna radna snaga pa u tom slučaju treba pronaći natječaj u kojem su prihvatljivi troškovi radne snage.

Prva stepenica

Ako su dominantni troškovi ulaganja u opremu i novu tehnologiju, tada natječaj za istraživanje, razvoj i inovacije nije pravi izbor za apliciranje, već treba tražiti natječaje koji su usmjereni na opremanje novih proizvodnih kapaciteta.“

Nakon odabira važno je provjeriti sve dostupne uvjete natječaja i procijeniti stupanj prijavljivosti tvrtke odnosno projekta na javni poziv. “Na prvoj stepenici može se utvrditi da poduzetnik ne zadovoljava samo jedan od uvjeta pa ni ne može dobiti novac iz EU fondova.”

Treba zatim voditi računa o rokovima za donošenje odluke o financiranju projekta. “Ako poduzetnik nije spreman čekati odluku javne uprave o tome hoće li projekt biti financiran ili ne, tada se ni ne treba odlučiti krenuti u realizaciju.“

Prihvatljivi troškovi

Ako poduzetnici nemaju dovoljno vlastitih kapaciteta, moraju posegnuti za dodatnim resursima bili to vanjski suradnici ili primjerice kredit. “Resursi projekta dio su proračuna, a on mora biti u skladu s prihvatljivim troškovima objavljenim u javnom pozivu. Ako poduzetnik ima projekt istraživanja i razvoja u kojem je glavni trošak radna snaga, neće aplicirati na natječaj za povećanje kapaciteta opremanjem“.

Nakon utvrđivanja usklađenosti napokon slijedi priprema natječajne dokumentacije i podnošenje prijave.

Natječaji za bespovratna sredstva imaju stalna i promjenjiva administrativna ograničenja. Nikada nije prihvatljiv poduzetnik s poreznim dugom, dulje blokiranim računom te iz djelatnosti primarne poljoprivrede, a često i trgovine kao osnovne djelatnosti.

>>Što poduzetnicima nude EU deskovi banaka

Veliki interes za travanjski natječaj

U promjenjiva ograničenja spadaju primjerice ono koje će vrijediti za natječaj najavljen za travanj – Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova – prihvatljive su samo djelatnosti prerađivačka industrija i ICT. “Za spomenuti natječaj vlada ogroman interes i vjerojatno će uspjeti samo oni koji prijavu predaju u prvih tjedan dana”, procjenjuje Liović.

Natječaji su podijeljeni na one namijenjene startupovima i na one namijenjene tvrtkama koje su već neko vrijeme na tržištu. “Ako natječaj nije namijenjen startupovima, tvrtka obično mora biti registrirana najmanje jednu godinu prije predaje natječajne dokumentacije. Ako se javlja na natječaj za startup, obično ne smije biti starija od tri ili pet godina.”

Također, pozitivan EBITDA u godini koja prethodi predaji prijavi je često kriterij koji poduzetnika može isključiti iz konkurencije.

>>Kako izračunati kreditni potencijal

Udio kapitala u pasivi

U natječajima koji nude novac za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) posebno se boduje visina proknjiženog ulaganja u istraživanje i razvoj, a preporuka je da ono bude veće od pet posto ukupnih troškova tvrtke. “Ako nemaju proknjiženih ulaganja u istraživanje i razvoj, teško će na IRI natječajima ostvariti potreban broj bodova“, objašnjava Liović.

Česti kriterij je udio kapitala u pasivi. “Poduzetnici, kako im ne bi propale prijave, moraju imati minimalno 15 posto kapitala (uključujući svu akumuliranu dobit iz prethodnih godina) u ukupnoj pasivi. Međutim, natječaji za istraživanje i razvoj ne traže zadovoljavanje tog uvjeta.

Tvrtke moraju imati najmanje jednog zaposlenog, ali trebaju voditi računa u koju kategoriju pripadaju: među male, srednje ili velike. Gledaju se i standardni kriteriji: likvidnost, profitabilnost i zaduženost tvrtke.

Priprema dokumentacije

Liović upozorava kako od početka pripreme dokumentacije do potpisivanja ugovora može proći i 400 dana. O tome poduzetnici trebaju voditi računa i moraju prilagoditi svoje investicijske programe. “Ako apliciraju i računaju na, primjerice, iznos od 30 milijuna kuna, onda im je ovaj rok isplativ. Ako je riječ o malim potporama, trebaju razmisliti je li im vrijeme ograničavajući faktor.”

Slijedi faza pripreme dokumentacije pa treba odlučiti o eventualnom angažiranju konzultanata.

Kako treba izgledati projektna prijava

Prijava za EU fondove počinje općenitim opisom tvrtke i poslovanja. On ne smije biti kopija opisa tvrtke s internet stranica jer iz njega ocjenjivač stječe prvi dojam. “U njemu treba istaknuti sve jake strane tvrtke, dugu tradiciju, udio izvoza, ulaganje u tehnologiju… Treba također istaknuti viziju razvoja poduzeća i dokazati da će poduzetnik upravo zahvaljujući natječaju biti u stanju je ostvariti viziju, odnosno da bez tog novca vizija nije ostvariva.

U analizi tekućeg poslovanja treba pojasniti rizike u poslovanju tvrtke, a ne ih pokušavati sakriti jer se oni zapravo ni ne mogu sakriti. “Ako  dobro pojasni metode kojima namjerava svladati rizike, poduzetnik daje do znanja da vodi računa o njima.

Ako je rizik prevelika zaduženost, treba objasniti kako je namjerava smanjiti; ako je niska profitabilnost, treba se vezati na projekt i reći da upravo realizacijom natječaja želi podići razina profitabilnosti…“

Nadalje se navodi iskustvo provedbenog tima. Treba navesti sve kompetencije i reference te životopise projektnog tima.

>>Pokazatelji (pre)zaduženosti

Priroda projekta

Tim koji će u tvrtki voditi projekt mora slijediti logiku provedbe projekta i važno je svakome dodijeliti konkretne zadatke – voditelj razvoja, nabave, provedbe projekta. Generalno za sve pripreme vrijedi pravilo kako treba voditi računa o prirodi projekta i istaknuti informacije koje su u skladu s ciljevima javnog poziva.

Poduzetnici također moraju pokazati da su proveli istraživanje tržišta i da postoji potreba za njihovim proizvodom ili uslugom, ali moraju biti oprezni ako namjeravaju napuhivati rezultate i projekcije jer ocjenjivači znaju kad se pretjera.

Ne treba zanemariti niti stavke koje nose mali broj bodova – teme kao što su zaštita okoliša, održivi razvoj, rodna ravnopravnost – jer u konačnici upravo one mogu donijeti prevagu.

Paradoks financijske održivosti projekta

Liović je posebno istaknuo paradoks financijske održivosti projekta. “Ako poduzetnik planira kombinirano financiranje – kredit i sredstva EU fondova – za novac iz fondova mora dokazati da održivost projekta nije moguća bez EU potpore.

Ako traži kredit banke, ona zahtijeva da je projekt održiv i da se može financirati čak i ako poduzetnik ne dobije EU sredstva.

Tijekom trajanja projekta poduzetnici neprestano moraju dokazivati da su likvidni i sposobni zatvoriti financijsku konstrukciju.”

Liović je na kraju poduzetnicima poručio da su EU fondovi izuzetno transparentni, pravila se znaju i nikada se nije dogodilo da projekt bude odbijen bez razloga.