Porezna uprava poziva da prijavite prava na osobne odbitke

Prava koja se mogu ostvariti su olakšice na uzdržavane članove uže obitelji, na stupanj i vrstu invalidnosti, prebivalište na području slabo razvijenih jedinica lokalne samouprave te na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje

7798
prava na osobne odbitke

Porezna uprava poziva građane na koje se primjenjuje poseban postupak u razrezivanju poreza na dohodak da, ako žele iskoristiti ili odustati od prava na osobne odbitke propisane Zakonom o porezu na dohodak za 2019. godinu, do kraja veljače 2020. podnesu obrazac ZPP-DOH za priznavanje prava u posebnom postupku.

Prava koja se mogu ostvariti su olakšice na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac se može predati putem elektroničke usluge Porezne uprave ePorezna. Dovoljno je posjedovati token internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3 i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala te predati navedeni obrazac.

Osim korištenja vjerodajnica sustava NIAS, predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave poput izvadaka i potvrda iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih ili izvadaka i potvrda iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ima uvid u navedene registre. No, moguće je da Porezna uprava u daljnjem poreznom postupku zatraži navedene dokumente.

Više o tome kako ispuniti obrazac ZPP-DOH možete saznati ovdje.

>>Što se mijenja u poreznom sustavu nakon 1. siječnja 2020.

Posebni postupak

Porezna uprava po službenoj dužnosti u posebnom postupku utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

  • obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i
  • obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže i na osnovi podataka koje je dostavio porezni obveznik Porezna uprava u posebnom postupku utvrđuje godišnji dohodak poreznog obveznika ostvaren u kalendarskoj godini (poreznom razdoblju) te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat. O tome izdaje privremeno porezno rješenje za prethodnu godinu koje dostavlja obvezniku najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Ako porezni obveznik smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni, najkasnije do 31. srpnja tekuće godine može podnijeti prigovor protiv rješenja za prethodnu godinu. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.

>>Što biste trebali znati o paušalnom porezu na dohodak

Podsjećamo da se godišnja porezna prijava za prethodnu godinu podnosi do kraja veljače tekuće godine. Obveznici koji obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak su:

  • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija
  • porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.