Poduzetnici mogu podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja poreza

Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza

1132
Zahtjev za odgodom plaćanja poreza

Na stagu je stupio Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/20), koji daje mogućnost poduzetnicima koji nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze da podnesu Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza nadležnom Poreznom tijelu po mjestu sjedišta ili prebivališta elektroničkim ili pisanim putem.

Zahtjev mora biti obrazložen na način da su u istom navedene sve činjenice zbog kojih poduzetnik nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze.

Podnositelj zahtjeva može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Odgoda plaćanja se odobrava poduzetnicima na tri mjeseca, a ista se može produžiti na dodatni rok od tri mjeseca.

Upute Porezne uprave

Porezna uprava objavila je danas na web stranicama Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Poduzetnici kojima posebne okolnosti utječu na poslovanje, s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti.

Zahtjev za odgodu plaćanja poreznih obveza poduzetnici mogu podnijeti:

  1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne.

Za one koji nisu kroisnici ePorezne, omogućene su slijedeće opcije podnošenja Zahtjeva u ovim posebnim uvjetima:

2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se i obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu.

3. neposrednim telefonskim kontaktom – samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.

Nakon podnesenog zahtjeva Porezna uprava obavijestiti će Vas o osnovanosti Vašeg zahtjeva, a u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik.

Ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. odgoditi će se za 3 mjeseca bez obračuna kamata. Može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze.

Odobrenjem zahtjeva moguća je obročna otplata dospjele porezne obveze na 24 mjeseca bez obračuna kamate.

>>Porezna uprava izdala preporuke poduzetnicima i građanima

Uvjeti za predaju Zahtjeva za odgodom plaćanja

  • na dan podnošenja Zatijeva morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze. Smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka.
  • u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca od najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od mjeseca podnošenja zahtjeva.

Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva, a u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave.

Tko ima pravo na odgodu PDV-a

Prihvatom Zahtjeva, ostaje obveza podnošenja porezne prijave u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu.

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.

Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima.

>>HAMAG-BICRO: Niže kamate i duži poček za zajmove za obrtna sredstva


Ministar financija Zdravko Marić izjavio je da je do popodnevnih sati u petak. 27.3., zaprimljeno oko 22.700 zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih davanja, kao i da oni s poreznim dugom većim od 200 kuna nisu automatski diskvalificrani od primjene te mjere.