Prijavljivat će se sve gotovinske transakcije veće od 10.000 eura

Izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prag za obavještavanja Ureda za sprečavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama smanjuje se s 200 tisuća kuna (26.544,56 eura) na 10 tisuća eura

235
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
[Izvor: Pexels]

Vlada je Hrvatskom saboru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kojim se između ostalog propisuje smanjenje praga obavještavanja Ureda za sprečavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama s 200 tisuća kuna (26.544,56 eura) na 10 tisuća eura.

Ministar financija Marko Primorac rekao je da se zakonske izmjene donose iz dva ključna razloga: prvi je ispunjavanje mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a drugi je uvođenje eura kao službene valute u Republike Hrvatske. Zakonske izmjene radi uvođenja eura uključuju mijenjanje odredbi u kojima se iznosi u kunama zamjenjuju iznosima u eurima.

Izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  predlaže se smanjenje praga obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama s 200.000 tisuća kuna na 10.000 eura, kao i smanjenje praga za provođenje dubinske analize povremenih transakcija koje se ne obavljaju u okviru uspostavljenog poslovnog odnosa na također 10.000 eura.

Nadalje, naveo je Primorac, propisuje se registracija pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom u registar koji će voditi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), a predviđa se i suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine.

“Donošenje ovog zakona rezultirat će daljnjim jačanjem preventivnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj”, kazao je Primorac.