Niže naknade za prekogranična plaćanja u eurima iz Hrvatske u zemlje EMU-a

Naknade za uplate iznosa od desetak eura dosezale su i dvadesetak eura.. Novim pravilima naknade bi trebala biti i dvadesetak puta manje kada je riječ o uplatama manjih iznosa

218
prekogranična plaćanja u eurima

Europska komisija odlučila je regulirati prekogranična plaćanja u eurima građana zemalja Europske unije koje još uvijek imaju domaću valutu. Komisija je u srijedu donijela paket amandmana prema kojem bi se za sve uplate iz država Unije koje još nisu uvele euro prema zemljama članicama Europske monetarne unije (EMU) uplatitelju zaračunavala naknada jednaka onoj koja mu se zaračunava prilikom uplate jednakog iznosa u domaćoj valuti na području svoje države.

Time bi naknade za prekogranične uplate, koje sada dosežu i 20 eura, trebale pasti na maksimalno jedan euro, piše Jutarnji list. Europska komisija kao primjer navodi Bugarsku u kojoj građani prilikom prekogranične uplate iznosa od desetak eura plaćaju naknadu do 24 eura.

Konverzija prikom poduzanja novca na bankomatima

Izmjene će utjecati i na praksu dinamične konverzije (DCC). Riječ je o situaciji kada korisnik iz zemlje koja nije uvela euro podiže novac na bankomatu u zemlji članici EMU-a. Bankomat nudi dvije mogućnosti: da prihvati konverziju prema uvjetima banke vlasnice bankomata ili da odbije prijedlog, odnosno da se konverzija u domaću valutu provede prema pravilima banke koja je izdala karticu.

Većina korisnika ne zna da je konverzija prema pravilima banke vlasnice bankomata je u pravilu skuplja. Novim pravilima EK obvezala je banke da prije konverzije obavijeste korisnike o uvjetima transakcije.

“Odluka o tome na koji način će banke to napraviti i kako će ova praksa konkretno izgledati  na bankomatima prepuštena je Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (European Banking Authority) koje će s bankama dogovoriti detalje. Pozivamo legislatore da prilikom izrade praktičnih mjera uzmu u obzir konkretna korisnička iskustva i ponašanja”, priopćeno je iz BEUC-a, europske krovne udruge za zaštitu potrošača.

Da bi se nova pravila ugradila u postojeću regulativu, paket amandmana o naknadama za prekogranična plaćanja trebaju prihvatiti Europski parlament i Vijeće.