Prijava poreza na dohodak do 28. veljače, povrat do kraja svibnja

Porezna uprava također upozorava da je posljednjih dana zaprimljen veliki broj prijava o lažnim porukama​ u​ kojima se od​ porezn​ih obveznika traži uplata poreza ili se obavještavaju da im je odobren povrat

75
povrat poreza na dohodak

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2022. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna​, putem mobilne aplikacije mPorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 28. veljače 2023. (utorak).​

Građani mogu predati Obrazac ZPP-DOH kroz sustav ePorezna putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem mobilne aplikacije mPorezna.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:

 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 • porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
 • Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:
 • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
 • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
 • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
 • nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja, poručuju iz Porezne uprave.

Porezna uprava upozorava na lažne poruke

Porezna uprava upozorava da je posljednjih dana zaprimljen veliki broj prijava o lažnim porukama​ u​ kojima se od​ porezn​ih obveznika traži uplata poreza ili se obavještavaju da im je odobren povrat.

Lažni mailovi pristižu s različitih adresa i domena pa se porezni obveznici pozivaju da dodatno provjeravaju adrese i sadržaj poruka.

“​Molimo da se navedeni mailovi brišu, te da se s oprezom postupa sa​ sumnjivim porukama, osobito onima s dozom hitnosti”, preporuka je Porezne uprave.

Za izbjegavanje budućih neugodnosti i/ili mogućih kompromitacija savjetuje se:

 • ​izbjegavati ustupanje svojih lozinki i računa e-pošte drugim osobama ili servisima
 • promjena svih postojećih lozinki novima te korištenje drugačije jače lozinke za svaki pojedini internetski servis
 • uvijek biti na oprezu kome se šalju povjerljive poruke i/ili podaci
 • biti oprezan pri otvaranju privitaka od​ nepoznatog pošiljatelja​.

​​