RBI: Konsolidirana dobit 587 mil. eura

Neto rezervacije za potencijalne gubitke snižene su za ukupno 81 posto ili za 327 milijuna eura na godišnjoj razini na 76 milijuna eura

26
RBI konsolidirana dobit

U prvoj polovini 2017. godine Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvario je konsolidiranu dobit u visini 587 milijuna eura.

“Vrlo smo zadovoljni svojim polugodišnjim rezultatom. Ovo su plodovi našega programa transformacije. Ali nismo se opustili, nego intenzivno radimo na prilagodbi RBI-ja digitalnome dobu”, izjavio je Johann Strobl, predsjednik Uprave i CEO RBI-ja.

U prvih šest mjeseci 2017. u odnosu na prvu polovinu 2016. godine neto prihod od kamata povećao se za 1 posto, odnosno 21 milijun eura, na 1.588 milijuna eura. To se uglavnom može pripisati valutnome povećanju neto prihoda od kamata u Rusiji, dok su na drugim tržištima zbog trajno niskih kamatnih stopa zabilježena blaga sniženja.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, opći (administrativni) troškovi poslovanja povećali su se za 32 milijuna eura na 1.573 milijuna eura, uglavnom zbog jednokratnih valutnih učinaka. Omjer troškova i prihoda poboljšao se za 1,8 postotnih bodova te iznosi 60,6 posto uglavnom zbog višega prihoda od poslovanja.

“Dobro poslujemo u svim segmentima. Osobito sam zadovoljan solidnim doprinosima dobiti u Mađarskoj i Ukrajini. Već su vidljivi i prvi uspjesi programa svođenja poslovanja na pravu mjeru u Poljskoj”, dodaje Strobl.

Na temelju ukupnog rizika, koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala (prijelazni) na dan 30. lipnja 2017. godine iznosio je 12,9, a koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (prijelazni) 17,5 posto.

Ako se izuzmu prijelazne odredbe utvrđene Uredbom o kapitalnim zahtjevima (CRR), koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala (puni paket) bio je na razini 12,8 posto, dok je koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (puni paket) iznosio 17,4 posto.

Smanjene rezervacije za gubitke

Neto rezervacije za potencijalne gubitke snižene su za ukupno 81 posto ili za 327 milijuna eura na godišnjoj razini na 76 milijuna eura.

U odnosu na kraj godine omjer loših kredita niži je za 1,3 postotnih bodova te iznosi 7,3 posto. Za loše kredite izdvojeno je 4.184 milijuna eura rezervacija za kreditne gubitke, što daje omjer pokrivenosti loših kredita rezervacija od 70,5 posto u odnosu na 75,2 posto krajem godine 2016. godine.

“Održivo snažan gospodarski razvoj u Srednjoj i Istočnoj Europi (SIE) pridonio je znatno boljemu kretanju naših troškova rizika nego što se očekivalo. Osim toga, plodove daje i strategija selektivne prodaje naših nenaplativih kredita“, kaže Strobl.

U drugome tromjesečju 2017. godine neto prihod od kamata u odnosu na prvo tromjesečje pao je za 1 posto ili 4 milijuna eura na 792 milijuna eura.

Opći troškovi poslovanja u drugome tromjesečju 2017. godine iznosili su 758 milijuna eura, što je za 7 posto ili za 56 milijuna eura niže na tromjesečnoj razini.

U prvome tromjesečju 2017. godine neto rezervacije za potencijalne gubitke iznosile su 80 milijuna eura. Međutim, u drugome tromjesečju knjiženo je neto otpuštanje u visini 4 milijuna eura.

U drugome tromjesečju 2017. godine konsolidirana dobit iznosila je 367 milijuna eura, što je povećanje za 147 milijuna eura u odnosu na prvo tromjeseč(puni paket) na razini je 2017.

Očekivanja: Niske jednoznamenkaste stope rasta

RBI će u srednjoročnom razdoblju.nastojati postići koeficijent adekvatnosti CET 1 (puni paket) na razini približno 13 posto.

Nakon stabiliziranja iznosa kredita banka predviđa nastavak rasta, uz prosječno godišnje postotno povećanje po niskim jednoznamenkastim stopama.

RBI očekuje da će rezervacije za potencijalne gubitke u 2017. godini biti znatno niže od razine iz prethodne godine (758 milijuna), uz pomoć visoke razine naplate i dobitaka od prodaje nenaplativih kredita.

Nakon što je prethodni cilj od približno 8 posto ostvaren prije plana, banka očekuje daljnje sniženje omjera loših kredita u srednjoročnom razdoblju.

Osim toga, RBI u srednjoročnom razdoblju namjerava omjer troškova i prihoda održavati između 50 i 55 posto, što je nepromijenjeno u odnosu na naš prethodno postavljen cilj.

Srednjoročni povrat na kapital prije oporezivanja banke također ostaje nepromijenjen na razini približno 14 posto, uz konsolidirani povrat na kapital na razini približno 11 posto.