Evo što najviše brine osiguravatelje

Hitna potreba za modernizacijom poslovanja i tehnologije predstavlja najveću prijetnju globalnom sektoru osiguranja, pokazalo je istraživanje o rizicima u osiguranju pod nazivom Banana Skins, koje je objavili Centar za istraživanje financijskih inovacija i PwC

195
rizici za osiguravatelje

Tehnološki rizik, kibernetički rizik i upravljanje promjenama tri su najznačajnija  razloga zbog kojih brinu osiguravatelji diljem svijeta, pokazala je anketa u kojoj je ispitano više od 900 iskusnih stručnjaka iz sektora.

Istraživanje o rizicima u osiguranju pod nazivom Banana Skins, koje je objavio Centar za istraživanje financijskih inovacija (Centre for the Study of Financial Innovation – CSFI) u suradnji s PwC-om, nastavlja se na ranija istraživanja koja se od 2007. objavljuju svake dvije godine.

Ovogodišnja analiza temelji se na 927 odgovora iz 53 zemlje, uključujući 66 ispitanika uz Ujedinjene Kraljevine.

Opterećenje nasljeđem usporava promjene

Hitna potreba za modernizacijom poslovanja i tehnologije predstavlja najveću prijetnju globalnom sektoru osiguranja, pokazalo je istraživanje. U odgovorima prevladava stav da su mnogi igrači u sektoru opterećeni naslijeđenim poslovnim modelima i IT infrastrukturom slabo opremljenima za rješavanje zahtjeva sektora koji se mijenjaju.

Prijetnje uzrokovane kibernetičkim kriminalom ocijenjene su drugim najvećim rizikom koji je ujedno i vodeći rizik za djelatnosti posredovanja u osiguranju, kompozitnih osiguravajućih društava i reosiguranja. Pojačala se i zabrinutost oko kibernetičkih rizika utvrđena u ranijim istraživanjima. Sektor osiguranja, primamljiva meta zbog količine vrijednih podataka koje posjeduje, izložen je brojnim napadima kriminalaca i hakera s potporom vlada, od kojih su mnogi iznimno sofisticirani, navodi se u izvješću.

>>HANFA najavila kvartalno skeniranje rizika financijskog sustava

Rizik da će neadekvatan odgovor na upravljanje promjenama štetiti osiguravateljima i dalje se smatra hitnim, zauzevši treće mjesto na ovogodišnjem popisu. Nužnost provođenja tih promjena potaknuta je tehnologijama kao što su umjetna inteligencija; internet stvari koji iz temelja mijenja tržišta osiguranja te radikalno drugačija očekivanja kupaca.

Zanimljivo je da je opći ton odgovora u anketi najnegativniji od početka provođenja analize Banana Skins. To se u velikoj mjeri može pripisati težini izazova s kojima se sektor suočava, a uzrokovani su tehnološkim i strukturnim promjenama te pitanjem je li sektor sposoban njima uspješno upravljati. Rezultati su objavljeni u uvjetima sve veće ekonomske neizvjesnosti diljem svijeta i strože regulative.

Operativni rizik – ključna kategorija rizika

Unatoč padu raspoloženja, općenito se smatra da osiguravatelji nikad nisu bili bolje pripremljeni za rješavanje tih rizika, odnosno više vjeruju u svoju sposobnost upravljanja potencijalnim preprekama.

Operativni rizik i dalje je ključna kategorija rizika o kojoj razgovaraju uprave osiguravajućih društava. Iako potreba za boljom i učinkovitom tehnologijom ne jenjava, prijetnja koju predstavlja kibernetički kriminal u doba digitalizacije sve je izraženija. S time je povezan rizik upravljanja promjenama, koji preispituje prihvaćaju li osiguravatelji takve promjene u tehnologiji i virtualnom svijetu”, rekao je Andy Moore, globalni voditelj za rizike u sektoru osiguranja i regulativu, PwC.

“Kao i uvijek”, dodaje, “uspješno upravljanje promjenama ovisi o tome kako ga se percipira – predstavljaju li ti rizici priliku da osiguravatelji proaktivno moderniziraju postojeće sustave i pripreme za inovacije koje su više usmjerene na kupca ili uzrokuju poremećaj koji zahtijeva primjerenu reakciju kako bi osiguravatelji i dalje bili relevantni? U svakom slučaju, potreba za unaprjeđenjem vještina radne snage kako bi bila spremna za suočavanje s tim prilikama i izazovima, kako god ih se percipira, izrazito je velika”.

Regulatorni rizik i nedostatak stručnjaka

Izazovi tehnologije i kibernetičkog rizika bili su gorući za sva osiguravajuća društva, uključujući društva za životna i neživotna osiguranja, kompozitna društva te društva za reosiguranje. Izvješće navodi zabrinutost osiguravatelja oko regulatornog rizika koja je također, općenito gledano, bila visoka, uz uobičajenu zabrinutost oko kvalitete stručnjaka u sektoru.

Razlike su uglavnom utvrđene u procjeni kamatnog rizika koji su osiguravatelji života rangirali visoko, uz rizike ulaganja i klimatske promjene koje su posebno istaknute kao razlog za zabrinutost u sektoru neživotnog osiguranja i reosiguranja. Najveća zabrinutost oko makroekonomskih izgleda zabilježena je među društvima za životno osiguranje i reosiguranje.

Analiza odgovora po regijama pokazala je slične prioritete u pogledu rizika. Izazovi tehnološkog rizika, kibernetičkog rizika i upravljanja promjenama predstavljaju najveće rizike u svim regijama. Zabrinutost oko jačanja rizika povezanog s regulatornim okvirom također su zabilježile sve regije, osim Latinske Amerike.

Zabrinutost oko uvjeta poslovanja, kao što su izgledi za globalno gospodarstvo i kamatne stope, bila je najveća u Europi. Politički rizik zauzeo je najviše mjesto u Sjevernoj i Južnoj Americi, uglavnom zbog jačanja populističke politike. Klimatske promjene zauzele su istaknuto mjesto u svim regijama, osim na području Azije i Pacifika.

Velike promjene u rangiranju rizika

Ovogodišnje istraživanje rezultiralo je značajnim promjenama u rangiranju nekih rizika, odražavajući promjenu percepcije rizika na zahtjevnom tržištu.

U porastu su:

  • Regulativa (4. mjesto). Strog regulatorni okvir, uključujući računovodstveni standard koji se odnosi na osiguranja, MSFI 17 i zaštita potrošača, povećali su rizik usklađenosti i troškove implementacije.
  • Klimatske promjene (6. mjesto). Niz prirodnih katastrofa povećao je značaj ovog rizika i mogao bi ugroziti modele određivanja cijena u sektoru osiguranja.
  • Ugled (13. mjesto). Sigurnost podataka, populistička politika i „sve manji društveni značaj“ mogli bi naštetiti osiguranju.

U padu su rizici vezani uz:

  • Kamatne stope (10. mjesto). Sektor je naučio živjeti s niskim kamatnim stopama, a sljedeća promjena mogla bi biti u prema gore.
  • Zajamčeni proizvodi (14. mjesto). Iz sličnih razloga, proizvodi koji nude zajamčeni povrat čine se manje problematičnima.
  • Društvena promjena (18. mjesto). Sektor se priprema za izazov ispunjavanja društvenih zahtjeva uzrokovanih dužim životnim vijekom, rastućim potrebama za zdravstvenim uslugama i njegom.

Brexit – “beznačajan događaj”

Brexit se na ovogodišnjem popisu našao na 21. mjestu, a iz istraživanja se može zaključiti da je većina ispitanika, koja je izvan Ujedinjene Kraljevine i Europske unije, vjerovala kako neće biti izložena mogućim posljedicama, čak ocjenjujući Brexit “beznačajnim događajem“. Ispitanici diljem svijeta izjavili su kako su samo rubno pogođeni te da su se za to pripremili na odgovarajući način.

Možda nije iznenađujuće da je najveća zabrinutost zabilježena u Ujedinjenoj Kraljevini, gdje su osiguravatelji naveli kako bi gubitak izravnog pristupa tržištu EU nanio štetu postojećem poslovanju i ograničio rast.

“U 2017. godini općenito je došlo do pada regulatornog rizika na ljestvici, dok je upravljanje promjenama zabilježeno kao najveći rizik. Dvije godine kasnije, sektor predviđa jačanje regulatornog rizika. Razlog tomu jest uvođenje novih područja regulacije od 2017. godine, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) u Europi i različite nove standarde ponašanja širom svijeta. Pritisak izazvan stupanjem na snagu novih računovodstvenih standarda, prije svega MSFI-ja 17, dodatno je istaknuo pitanja rizika. Rješavanje i provedba ovih novih regulatornih standarda u zadanom roku pokazalo se kao izazov za osiguravatelje posvuda“, zaključio je Stephen O’Hearn, globalni voditelj usluga sektoru osiguranja u PwC-u.