Sabor raspravlja o rebalansu proračuna

Prihodi se povećavaju za 6,6 milijardi kuna, a rashodi za gotovo 11 milijardi kuna, što bi značilo da će deficit opće države biti 2,8 posto BDP-a. Najveće povećanje odnosi na 3,5 milijarde kuna duga i obveza prema dobavljačima u zdravstvenm sustavu

13

Sabor sjednicu nastavlja raspravom o prijedlogu rebalansa državnog proračuna za ovu godinu. Prihodi se povećavaju za 6,6 milijardi kuna, a rashodi za gotovo 11 milijardi kuna, što bi značilo da će deficit opće države biti 2,8 posto BDP-a.

Ministar financija Zdravko Marić ističe kako se najveće povećanje odnosi na sustav zdravstva: “Iznos od 3,5 milijarde kuna odnosi se samo na dugove i obveze prema dobavljačima”.

“Cilj rebalansa je da izađemo u susret odrđenim rashodima, prije svega da osiguramo funkcioniranje mirovinskog i zdravstvenog sustava, saniranje posjedica ove sigurnosne situacije u Europi nakon agredije na Ukrajinu, osiguranje zaliha plina, nabava robnih zaliha…”, poručio je pak predsjednik Vlade Andrej Plenković.