Savjet HNB-a: Kvaliteta kredita nastavlja se poboljšavati

Smanjen je ukupan iznos neprihodonosnih kredita, a njihov udio u ukupnim kreditima spustio se s 3 posto na 2,7 posto. Smanjio se i udio kredita koje karakterizira znatno povećanja kreditnog rizika

6
Hrvatska narodna banka

Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj u srijedu raspravljao je o stanju bankovnog sustava na kraju trećeg tromjesečja 2023. i donio je nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Ukupna imovina bankovnog sustava povećala se u prva tri tromjesečja 2023. za 3,0 posto u odnosu na kraj 2022. i krajem rujna 2023. iznosila je 78,2 milijarde eura.

Kvaliteta kredita nastavila se poboljšavati – smanjen je ukupan iznos neprihodonosnih kredita (NPL), a njihov udio u ukupnim kreditima spustio se s 3% na 2,7%. Smanjio se i udio kredita koje karakterizira znatno povećanja kreditnog rizika iako još nisu u statusu neispunjenja obveza (tzv. krediti u fazi 2) sa 14,2% na 13,4%, čemu je pridonijela nova kreditna aktivnost.

Pokazatelji kapitaliziranosti su i dalje na visokim razinama, premda se stopa ukupnoga kapitala smanjila, s 24,8% na 23,3%. Posljedica je to smanjenja regulatornoga kapitala zbog predstojeće isplate dividenda iz zadržane dobiti, te blagog povećanja izloženosti kreditnom riziku.

Na visokim su razinama i pokazatelji kratkoročne i strukturne likvidnosti bankovnoga sustava – koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) je iznosio 235,4%, a omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) je iznosio 173,9%.

Savjet HNB-a je dao suglasnost Nadzornom odboru Istarske kreditne banke Umag d.d. da Miro Dodić obavlja funkciju predsjednika uprave te banke, Nadzornom odboru KentBank d.d. da Aleksandra Cvetković obavlja funkciju članice uprave banke te Nadzornom odboru OTP banke d.d. da Ivan Šimićević obavlja funkciju člana uprave te banke.