Split: Usvojen rekordan proračun od 1,8 milijardi kuna

Gradonačelnik Ivica Puljak za iduću godinu najavio je nekoliko velikih projekata: sanaciju Karepovca, početak izgradnje tehnološkog parka Dračevac te uređenje platoa i izgradnju plaže Žnjan

18
Split proračun
[Izvor: Grad Split]

Splitsko Gradsko vijeće sa 17 glasova “za” usvojilo je nešto prije ponoći proračun za sljedeću godinu u iznosu 1,8 milijardi kuna (239 milijuna eura) što je rekordan proračun za taj grad, koji predviđa ulaganja poput sanacije Karepovca.

Uz proračun za iduću godinu prihvaćene su i projekcije proračuna za 2024. godinu u iznosu od 233 milijuna eura i za 2025. godinu u iznosu od 224 milijuna eura.

Gradonačelnik Ivica Puljak istaknuo je da je proračun za iduću godinu najveći kojeg je Grada Split ikad imao. Proračun je realan, razvojan i ostvariv, smatra Puljak. Za iduću godinu najavio je nekoliko velikih projekata: sanaciju Karepovca, početak izgradnje tehnološkog parka Dračevac te uređenje platoa i izgradnju plaže Žnjan. Nastavit će se rekonstrukcija i izgradnja najvažnijih gradskih prometnica, projekti urbane mobilnosti i razdvajanja otpada.

Zadržane su socijalne mjere, neke će se dodati, planira se gradnja nekoliko vrtića, školskih dvorana te proširenje pojedinih škola. Predviđena su i sredstva za rast plaća odgojiteljicama u vrtićima te zaposlenicima Gradske uprave i drugih gradskih institucija.

Protiv predloženog proračuna bilo je 12 vijećnika. U višesatnoj raspravi oporbeni vijećnici su povremeno žestoko kritizirali predloženi proračun ističući da je on prenapuhan i nerealan.