Kamatna stopa na subvencionirane stambene kredite u Erste banci od 2,99% do 3,3%

Efektivna kamatna stopa može se kretati u rasponu od 3,10 posto do 3,75 posto kada su u pitanju krediti uz subvenciju u kunama, odnosno od 3,39 posto do 3,75 posto kod kredita uz valutnu klauzulu u eurima

1004
Stambeni krediti uz subvenciju
Erste banka

Kamatna stopa na kunske stambene kredite uz subvenciju, u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), u Erste banci iznosi 2,99 posto u prvih sedam godina otplate, kada je u primjeni fiksna kamatna stopa, odnosno 3,04 posto (2,6 postotnih bodova plus šestomjesečni NRS2 za HRK) u preostalom razdoblju otplate kredita kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

Kod stambenih kredita uz valutnu klauzulu u eurima u okviru programa u ponudi je isključivo fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate kredita te ona iznosi 3,3 posto.

Visina efektivne kamatne stope ovisi o ročnosti kredita, načinu otplate te visini premije osiguranja nekretnine, koja se može razlikovati u pojedinačnim slučajevima, ovisno o preferencijama klijenata. U skladu s time, efektivna kamatna stopa može se kretati u rasponu od 3,10 posto do 3,75 posto kada su u pitanju krediti uz subvenciju u kunama, odnosno od 3,39 posto do 3,75 posto kod kredita uz valutnu klauzulu u eurima.

Reprezentativni izračun za stambeni kredit u okviru APN programa

Valuta Vrsta kamatne stope Iznos kredita Rok otplate Kamatna stopa
(godišnja)
Efektivna
kamatna stopa (3)
Iznos mjesečnog
anuiteta
Iznos mjesečne subvencije
(APN)
Ukupan iznos koji
plaća klijent
HRK kombinacija fiksne i promjenjive 500.000,00
HRK
30 godina (360
anuiteta)
2,99%
fiksna prvih 7 godina
3,19% 2.105,33
HRK
631,60
HRK
734.990,87
HRK
6M NRS2
za HRK (1) + 2,60 p.b. (2) = 3,04%
2.116,09
HRK
EUR fiksna 65.000,00 EUR 20 godina (240 anuiteta) 3,30% 3,49% 370,33
EUR
111,10
EUR
83.291,64
EUR
EUR fiksna 65.000,00 EUR 30 godina (360 anuiteta) 3,30% 3,48% 284,67
EUR
85,40
EUR
98.976,42
EUR
(1) visina 6 mjesečnog (6M) NRS2 za HRK na dan 1.8.2018. iznosi 0,44%. Visina 6M NRS2 za HRK utvrđuje se u skladu s Ugovorom o kreditu šestomjesečno i to na način da se uzima zadnje objavljena vrijednost prije početka svakog kamatnog razdoblja.
(2) p.b.- postotni bod
(3) Efektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti izračunati su na dan 1.8.2018. uz navedene uvjete te uz godišnju premiju police osiguranja nekretnine u iznosu od 400 kuna (prosječna cijena police u APN programu 2017.) Visina subvencije u ovom izračunu iznosi 30% (skupina VIII).

>>Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zaprimaju se od 3. rujna

Nema naknade za obradu kredita, interkalarne kamate ni troška procjene nekretnine

Stambeni krediti uz subvenciju odobravaju se s rokom otplate od 15 do 30 godina, u iznosu do najviše 2 milijuna kuna za kunske kredite, odnosno 500 tisuća  eura za kredite uz valutnu klauzulu, s time da se subvencionira iznos do maksimalnih 100 tisuća eura. Krediti se odobravaju bez plaćanja naknade za obradu kredita, interkalarne kamate te troška procjene nekretnine.

Za realizaciju nisu potrebni niti garantni polog, polica osiguranja života te obvezni status klijenta, dok posebnu pogodnost predstavlja popust od 10 posto na premiju police osiguranja imovine kod Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. Mogući dodatni trošak za klijente u proceduri podizanja subvencioniranog stambenog kredita predstavljaju potvrde o urednosti izvršenja obveza u drugim financijskim institucijama, potrebne za utvrđivanje kreditne sposobnosti.

>>HPB ponudio najnižu kamatnu stopu za subvencionirane stambene kredite

Također, nakon odobrenja APN-a, klijenti trebaju računati na troškove police osiguranja imovine, javnobilježničke troškove, kao i troškove upisa hipoteke i vlasništva u zemljišnim knjigama.

U okviru prošlogodišnjeg programa subvencioniranih stambenih kredita u suradnji s APN-om, Erste banka realizirala je 411 kredita, ukupnog volumena u iznosu od 205 milijuna kuna, što je iznosilo oko 18% ukupno plasiranih kredita u okviru programa.