Subvencioniranje stambenih kredita: HPB i ove godine najpovoljniji

Za subvencionirane stambene kredite kreditne institucije ponudile su ove godine efektivne kamatne stope u rasponu od 2,19 posto do 3,75 posto. Kao i prošle godine, najnižu kamatnu stopu ponudila je Hrvatska poštanska banka

468
subvencioniranje stambenih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) temeljem javnog poziva odabrala je kreditne institucije koje ove godine sudjeluju u provedbi programa subvencioniranja stambenih kredita. Ugovori su potpisani s dvanaest kreditnih institucija, a efektivne kamatne stope za subvencionirane kredite kreću se od 2,19 do 3,75 posto.

Subvencioniranje stambenih kredita je program u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina.

Kamatne stope

Kao i prošle godine najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite i za kredite uz valutnu klauzulu u eurima ponudila je Hrvatska poštanska banka – samo 2,19 posto. Za kunske kredite slijede OTP (2,54%), Podravska banka (2,75%), Zagrebačka banka (2,79%) i Privredna banka Zagreb (2,88%). Ostale banke ponudile su efektivne kamatne stope veće od 3 posto.

Za kredite uz valutnu klauzulu u eurima kamatnu stopu nižu od 3 posto ponudilo je sedam baanaka. Osim HPB-a (2,19%) to su opet OTP (2,54%), Podravska banka (2,75%), Zagrebačka banka (2,79%) i Privredna banka Zagreb (2,88%) te Karlovačka banka (2,97%) i Istarska kreditna banka Umag (2,99%).

Podsjetimo da su lani efektivene kamatne stope bile u rasponu od 3,12 posto do 3,75 posto.

Javni poziv građanima da se prijave za subvencionirannje stambenih kredita APN bi trebao otvoriti 10. rujna.  Zahtjev mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Produženje subvencije

Za svako rođeno odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.

Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar pozvao je zainteresirane da odmah počnu pripremati dokumentaciju. Dodao je da će poziv biti otvoren tri ili četiri tjedna, ovisno o imteresu, te da će subvenciju dobiti svi koji podnesu urednu dokumentaciju.

Što se subvencionira?

 • stambeni kredit za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 € po m2 u kunama, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 € u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita,
 • rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina,
 • cijena od 1.500 € odnosno ukupni iznos kredita od 100.000 € mogu biti i veći ali se razlika ne subvencionira,
 • visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti definirano je osam skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti:

>>Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Tko može podnijeti zahtjev za subvenciju?

 • građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji nisu stariji od 45 godina
 • koji imaju kreditnu sposobnost tj. ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita,
 • koji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji bračni ili izvanbračni drug u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Koje dokumente je potrebno pripremiti?

Za kupnju kuće ili stana:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće i
 • izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za gradnju ili rekonstrukciju kuće:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
 • izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Kako do subvencioniranog kredita?

 1. Pronađite željenu nekretninu/građevinsko zemljište za gradnju kuće ili imate kuću koju je potrebno dovršiti
 2. Javite se u banku radi izrade procjene vrijednosti nekretnine te informacije o potrebnoj dokumentaciji za procjenu kreditne sposobnosti
 3. Nakon javnog poziva APN-a za podnošenje zahtjeva za subvenciju predajte zahtjev u banku
 4. Kad je prikupljena sva dokumentacija, banka odobrava kredit i šalje u APN
 5. Ako APN odobri zahtjev za subvencioniranje kredita, u banci potpisujete Ugovor o stambenom kreditu
 6. Isplata kredita