HANFA odobrila: Tankerska plovidba za dionicu Turisthotela nudi 610,53 eura

HANFA u postupku nije potvrdila sumnje da je dijelu dioničara koji su prodali dionice Tankerskoj plovidbi uz iznos kupoprodajne cijene isplaćena ikakva dodatna naknada, pa je odobrila službenu cijenu od 610,53 eura po dionici

106
Turisthotel
uristhotel upravlja turističkim naseljem Zaton Holiday Resort koje raspolaže ukupnim kapacitetom za 8000 gostiju [Izvor: Turisthotel]

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrilo je društvu Tankerska plovidba objavljivanje ponude za preuzimanje društva Turisthotel po cijeni od 610,53 eura za svaku redovnu dionicu Turisthotela.

“Prosječna cijena dionice Turisthotela u posljednja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude iznosila je 581,59 eura, a najviša cijena po kojoj je Tankerska plovidba stjecala dionice je iznosila 610,53 eura pa je ista cijena izražena u ponudi u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hanfi su također dostavljeni i dokazi da je Tankerska plovidba izdvojila novčana sredstva za kupnju dionica Turisthotela od svih dioničara koji tijekom ponude iskažu interes za prodajom svojih dionica po navedenoj cijeni”, navodi se u obrazloženju odluke.

Obveza objavljivanja ponude prema svim dioničarima nastala je 18. siječnja 2023. kada je prethodnim sklapanjem ugovora s pojedinim malim dioničarima Tankerska plovidba stekla više od 53.000 redovnih dionica odnosno 14,61 posto udjela u društvu Turisthotel. Time je Tankerska plovidba povećala svoj udio u temeljnom kapitalu Turisthotela na 39,34 posto.

U postupku utvrđivanja najviše cijene dionice zatražena su očitovanja Tankerske plovidbe, Turishotela i investicijskog savjetnika – društva Interkapital vrijednosni papiri – kako bi se utvrdile činjenice povezane s naknadama koje su bile eventualno bile predmetom posljednjih ugovora o kupoprodaji dionica između ugovornih strana.

Naime, HANFA-i je dostavljena prepiska elektroničkom poštom između bivše članice uprave Turisthotela Danke Nekić i člana NO Ante Barića s posrednicima u prodaji dionica, tvrtkom Interkapital iz Zagreba, konkretno s Tonćijem Korunićem. Prepiska datira iz rujna prošle godine, a prodaja se dogodila koncem listopada, kad je četvero dioničara svoje udjele prodalo Tankerskoj po službenoj cijeni od 4600 kuna (610,53 eura) po dionici.

Iz prepiske koja sadrži tablicu pod nazivom “Prijedlog za kompenzaciju razlike u cijeni kod dionica TUHO” proizašla je sumnja da su četiri velika pojedinačna dioničara – Ante Barić, Danka Nekić, Zoran Milišić i Matko Stojanov – svoje udjele prodali po višoj cijeni od one koju su službeno prikazali. Kod obveze javne ponude ponuditelj ne smije ponuditi cijenu nižu od one po kojoj je preuzeo više od 25 posto dionica, a to službeno 610,53 eura odnosno 4600 kuna.

Hanfa je tražila informacije o tome je li, kada i pod kojim uvjetima određenim prenositeljima dionica pored ugovorene kupoprodajne cijene ponuđena i kompenzacija odnosno dodatna naknada za dionice Turisthotela, u čemu se sastojala takva naknada (novčani iznos, vrijednosni papiri ili nešto treće), ako su kao dodatna naknada ponuđeni vrijednosni papiri – kome je ponuđena takva naknada, jesu li pregovori rezultirali sporazumom/ugovorom, kada je sklopljen i od čega se sastojao te jesu li već izdani vrijednosni papiri ili će se tek izdati.

Iz očitovanja stoji da su postojali prijedlozi o naknadama koje pojedini dioničari s kojima je sklopljen ugovor u konačnici nisu prihvatili, niti je s njima pojedinačno sklopljen dodatni sporazum koji bi to regulirao. Izvršene su i provjere transakcija po računima otvorenim u kreditnim institucijama i utvrđeno je da osim iznosa kupoprodajne cijene (od 610,53 EUR) po dionici, prodavateljima nije isplaćen nikakav drugi iznos kao eventualno dodatna naknada.

Stoga je u okvirima ovog postupka utvrđeno da će s utvrđenom cijenom iz ponude za preuzimanje svi dioničari biti u jednakopravnom položaju. U trenutku objave ponude, svi preostali dioničari će samostalno donijeti investicijsku odluku žele li prihvatiti ponudu Tankerske plovidbe ili ostati dioničari Turisthotela.

S obzirom da je Turisthotel prijavio sumnju na objavu povlaštenih informacija putem elektronskih poruka, Hanfa izričito u okvirima svojih ovlasti o tome provodi dodatni nadzorni postupak koji će utvrditi je li u tim porukama iznesena povlaštena informacija kako je definira Ureda o zlouporabi tržišta. Taj postupak neće imati utjecaj na odluku iz ovog rješenja.

Uzimajući u obzir dosadašnju javnu komunikaciju predstavnika Turisthotela i Tankerske plovidbe te pojedinih dioničara, Hanfa je dodatno uputila dopise objema društvima da se tijekom trajanja ponude za preuzimanje pridržavaju odredbi ZPDD-a povezanih s javnim izražavanjem komentara i mišljenja, kako bi se svim ostalim ulagačima omogućilo da samostalno i razborito donesu vlastitu investicijsku odluku.

Turisthotel upravlja turističkim naseljem Zaton Holiday Resort koje raspolaže ukupnim kapacitetom za 8000 gostiju:  596 apartmana s 2323 ležaja (uglavnom s 4 zvjezdice) te kampom s 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za 5500 gostiju. U sastavu Grupe je i praonica rublja u Zadru kapaciteta pranja 40 tona dnevno, te društvo Praonica Plat u Dubrovniku.