Članovima mirovinskih fondova vraćeno 55,6 milijuna kuna

Svako mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade od najviše 20 posto ukupnog naplaćenog iznosa svih mirovinskih društava. Višak iznad 20 posto se u narednoj godini raspoređuje na sve članove mirovinskih fondova prema veličini njihove imovine

47

Članovima obveznih mirovinskih fondova vraćeno je početkom svibnja 55,6 milijuna kuna prošlogodišnje zaračunate naknade za upravljanje. Time je ukupna stopa naplaćene naknade u 2021. smanjena za 15 posto i pala je s 0,28 posto na 0,24  posto ukupne imovine obveznih mirovinskih fondova.

Razlog povrata naknada određen je izmjenama Zakona o obveznim mirovinskom fondovima koje su stupile na snagu 2019. godine. Prema tim izmjenama, svako mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade od najviše 20 posto ukupnog naplaćenog iznosa svih mirovinskih društava. Ako u jednoj godini naplati naknadu koja prelazi navedenih 20 posto, višak iznosa mirovinsko društvo vraća Središnjem registru osiguranika (REGOS-u) koji ih potom u narednoj godini raspoređuje na sve članove mirovinskih fondova prema veličini njihove imovine.

Tako je za članove fondova raspodjela određena na sljedeći način:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – ukupan iznos
 • OMF kategorije A 214.419,24 kuna
 • OMF kategorije B 18.971.170,75 kuna
 • OMF kategorije C 1.558.405,75 kuna
Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 • OMF kategorije A 121.722,87 kuna
 • OMF kategorije B 7.625.630,14 kuna
 • OMF kategorije C 428.824,21 kuna
PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
 • OMF kategorije A 158.292,82 kuna
 • OMF kategorije B 8.858.015,90 kuna
 • OMF kategorije C 645.952,93 kuna
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
 • OMF kategorije A 162.118,04 kuna
 • OMF kategorije B 15.609.166,08 kuna
 • OMF kategorije C 1.284.801,78 kuna

HANFA podsjeća da je naknada za upravljanje obveznim mirovinskim fondom propisana zakonom te je ista za sva mirovinska društva i sve kategorije mirovinskih fondova (A,B,C). Zakon je predvidio da se ona kroz godine, kako raste imovina OMF-ova, u relativnom postotku smanjuje te je sada na najnižoj razini od njihovog osnutka.

Krajem ožujka 2022. neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 132,1 milijardu kuna, a u njima trenutno štedi 2,1 milijun građana.miro