Vlada snižava trošarine na loživo ulje

Trošarine na loživo ulje s trenutno propisanog iznosa od 423 kune na tisuću litara snižavaju se na 157 kuna na tisuću litara

32
Ministar financija Marko Primorac [Izvor: HTV / screenshot]

Vlada je produžila odluku o smanjenju trošarina na energente do kraja godine. Ministar financija Marko Primorac predstavio je izmjene koje se odnose na loživo ulje.

“U odnosu na prethodne uredbe, kojima je provedeno sniženje trošarina na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, ovim se dodatno predlaže sniženje trošarine na loživo ulje s trenutno propisanog iznosa od 423 kune na tisuću litara na iznos od 157 kuna na tisuću litara, što predstavlja sniženje od 26 lipa po litri loživog ulja. Ovime ćemo pomoći našim građanima, kućanstvima, ali i poduzećima, posebno onima koji su zbog povećane cijene energenata prešli na korištenje loživog ulja”, rekao je ministar financija.