Za subvencionirane stambene kredite banke nude EKS od 2,09 do 3,50 posto

Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita trebao bi biti objavljen 3. ožujka, dok bi zaprimanje zahtjeva za subvencionirane stambene kredite u APN-u počelo 29. ožujka. Zahtjeve APN-u predaju banke u ime svojih klijenata

42
subvencioniranje stambenih kredita

Na javni poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kreditnim institucijama za sudjelovanje u novom krugu provedbe programa subvencioniranja stambenih kredita objavljen 10. veljače odazvalo ih se 14, a ponuđene efektivne kamatne stope kreću se od 2,09 posto do 3,50 posto.

Za usporedbu, efektivne kamatne stope za subvencionirane kredite u prošlom, jesenskom krugu bile su u rasponu od 2,12 do 3,50 posto.

I ovoga puta najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite od 2,09 posto ponudila je Hrvatska poštanska banka, dok su za eurske kredite najnižu kamatnu stopu (2,15%) ponudile HPB i Istarska kreditna banka.

Subvencioniranje stambenih kredita je program u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Osnovni rok subvencije od pet godina produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete tijekom trajanja subvencije.

Izmjenama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita iz 2019. subvencije se također produljuju za godinu dana po svakom djetetu koje korisnik subvencije ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ako dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

APN je javni poziv kreditnim institucijama objavio 10. veljače, a ponude su zaprimane do 18. veljače u 16 sati. Slijedi obrada ponuda i odabir kreditnih institucija s kojima će biti potpisan ugovor o sudjelovanju u programu subvencioniranja stambenih kredita. Nakon potpisivanja ugovora 26. veljače bit će službeno objavljen popis kreditnih institucija koje će sudjelovati u šestom krugu programa subvencioniranih stambenih kredita te efektivne kamatne stope za kunske i eurske kredite koje nude.

Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita trebao bi biti objavljen 3. ožujka, dok bi zaprimanje zahtjeva za subvencionirane stambene kredite u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama počelo 29. ožujka. Zahtjeve APN-u predaju banke u ime svojih klijenata.

Zahtjevi će se zaprimati do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku, a ove godine za subvencioniranje stambenih kredita namijenjeno je 50 milijuna kuna.

Kreditne institucija Ponuđena EKS*
kn eur
Hrvatska poštanska banka 2,09 2,15
Zagrebačka banka 2,22 2,22
Privredna banka Zagreb 2,27 2,27
OTP banka 2,29 2,19
Istarska kreditna banka 2,32 2,15
Podravska banka 2,49 2,49
Karlovačka banka 2,50 2,40
Agram banka 2,58 2,58
Raiffeisen banka 2,70 2,40
BKS banka 2,74 2,19
Kentbank 2,75 2,99
Samoborska banka 2,95 2,95
Erste banka 2,99 2,35
Croatia banka 3,50 3,50

*EKS – efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina otplate ne može biti viša od 3,75 psoto, a najmanje sljedeće dvije godine neće biti viša od 10 posto efektivne kamatne stope određene za prvih pet godine otplate kredita

Na poziv se mogu prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

U dosadašnjih pet krugova programa subvencioniranja stambenih kredita odobreno je 17.526 zahtjeva za subvencioniranje, navodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.