Zagrebačka banka snizila kamatne stope na gotovinske kredite

Osim gotovinskih kredita, Zaba je snizila i kamatnu stopu umirovljeničkog kredita u kunama s 6,95% na 5% (EKS 7,48%). Kamatna stopa je fiksna

53
kamatne stope na gotovinske kredite

Od 1. srpnja Zagrebačka banka snizila je kamatne stope na gotovinske kredite. Riječ je o kreditima koji se ugovaraju uz osiguranje otplate kredita kako bi se u slučaju neželjenih i nepredvidivih životnih situacija mogle podmirivati kreditne obveze.

Kamatna stopa snižena je s 5,50% na 5,20% (EKS 7,70 %), za kredite u kunama i za one uz valutnu klauzulu u eurima. Za kredite bez ugovorenog osiguranja otplate kredita, kamatna stopa se također snizila i sada iznosi 6,85% (EKS 7,34%) za kredite u kunama i za one uz valutnu klauzulu u eurima. Kamatne stope su fiksne.

Rok otplate za gotovinske kredite je od 13 do maksimalno 84 mjeseca, do iznosa 40.000 za kredite u eurima odnosno 300 tisuća kuna za kredite u kunama.

Gotovinski krediti u Zagrebačkoj banci ugovaraju se bez naknade za obradu kredita, realizacija je brza i jednostavna, a uz mobilno bankarstvo – m-zabu klijent u svakom trenutku mogu pratiti otplatu i broj preostalih rata.

Osim gotovinskih kredita, Zaba je snizila i kamatnu stopu umirovljeničkog kredita u kunama s 6,95% na 5% (EKS 7,48%). Kamatna stopa je fiksna.

Umirovljenički kredit gotovinski je kredit koji se odobrava bez instrumenata osiguranja umirovljenicima do 80. godine života. Prednosti ovakvog kredita jesu povoljniji izračun kreditne sposobnosti prilagođen umirovljenicima, visoka pristupna dob korisnika kredita i moguće ugovaranje osiguranja otplate kredita.