Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zaprimaju se od 3. rujna

Zahtjev za subvencioniranje zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se odabranoj kreditnoj instituciji, a mogu ga podnijeti kreditno sposobni građani mlađi od 45 godina koji ne posjeduju stan ili kuću

942
Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita

Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita za 2018. godinu  zaprimat će se od 3. rujna, najavio je u srijedu na konferenciji za medije  ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar. Subvenciju će dobiti svi koji predaju urednu dokumentaciju, procjenjuje ministar uz najavu mogućeg produljenja natječaja.

Zahtjev za subvencioniranje zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se odabranoj kreditnoj instituciji, a mogu ga podnijeti kreditno sposobni građani mlađi od 45 godina koji ne posjeduju stan ili kuću.

Odluku o tome ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita po odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, odabrana kreditna institucija dostavlja APN-u. Agencija će zaprimljene zahtjeve razmatrati prema vremenu zaprimanja, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava.

Za ovu godinu APN je ugovor o subvencioniranju stambenih kredita potpisao s dvanaest kreditnih institucija: Croatia bankom, Erste&Steiermarkische bankom, Hrvatskom poštanskom bankom, HPB – stambenom štedionicom, Istarskom kreditnom bankom Umag, Karlovačkom bankom, OTP bankom, Podravskom bankom, Privrednom bankom Zagreb, Raiffeisen bankom Austria, Splitskom bankom i Zagrebačkom bankom.

Kreditne institucije za kunske kredite ponudile su efektivne kamatne stope u rasponu od 3,12 do 3,75 posto. U istom rasponu se kreću i kamatne stope za kredite uz valutnu klauzulu u eurima.

>>Za subvencioniranje stambenih kredita javilo se 12 kreditnih institucija

Najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite i za kredite uz valutnu klauzulu u eurima ponudila je Hrvatska poštanska banka (3,12 posto). Za kredite uz valutnu klauzulu u eurima slijede OTP banka (3,14%), Privredna banka Zagreb (3,15%) i Splitska banka (3,19%), a za kunske RBA (3,24%), PBZ (3,35%) i OTP (3.39%).

Detaljan pregled efektivnih kamatnih stopa po bankama možete pogledati na linku:

>>HPB ponudio najnižu kamatnu stopu za subvencionirane stambene kredite

Uvjeti subvencioniranja

Subvencionirani stambeni krediti u 2018. odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

>>Zaba: Spremni smo na veliki interes klijenata za subvencionirane stambene kredite

>>Kamatna stopa na subvencionirane stambene kredite u Erste banci od 2,99% do 3,3%

Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretat će se od 30 do 51 posto. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti definirano je osam skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti:

>>Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Za provedbu Zakona o subvencioniranju stambenih kredita u ovoj godini osigurana su 42 milijuna kuna.

“Ovo će biti prvi od triju natječaja koji će se održavati u sljedeće tri godine. Subvencije su produžene sa četiri na pet godina, a sam natječaj trajat će dva tjedna. Sredstva su osigurana u proračunu ministarstva i garantiram da će svi koji se prijave u ta dva tjedna i predaju svu dokumentaciju na kraju i dobiti subvenciju”, rekao je ministar Štromar.

Potrebna dokumentacija za subvencioniranje stambenih kredita

Zahtjev mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Građani uz zahtjev, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilažu:

  • presliku osobne iskaznice
  • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita ili presliku troškovnika radova izgrađenog na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, iz koje je razvidna visina troškova izgradnje u slučaju izgradnje kuće,
  • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti, ili akta za građenje u slučaju izgradnje kuće,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom u slučaju invaliditeta člana kućanstva,
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijenskotehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.