Grad Zagreb uložit će 22 mil. eura u izgradnju sustava oborinske odvodnje

Veći dio zagrebačkog sustava odvodnje izgrađen je kao mješoviti, što znači da se istim kanalima odvode fekalne i oborinske vode. Sada se planira razdjelni sustav koji se sastoji od dva odvojena cjevovoda

56
prijava štete na imovini nastale zbog nevremena
[Izvor Točka Na I Media]

Grad Zagreb uložit će 22 milijuna eura u izgradnju sustava oborinske odvodnje. Veći dio zagrebačkog sustava odvodnje izgrađen je kao mješoviti, što znači da se istim kanalima odvode fekalne i oborinske vode.

Zbg klimatskih promjena Zagreb je sve više izložen obilnim kišama koje nadmašuju kapacitete sustava odvodnje i uzrokuju plavljenje onečišćenim oborinskim vodama. Cij je novi, razdjelni sustav odvodnje koji bi se izveo u tri faze.

“Prvo je spriječiti plavljenje, drugo je spriječiti da se kišnica miješa s otpadnim vodama i stiže do pročistaća i tamo filtrira, a treće je izgraditi u južnom dijelu Zagreba, na području Lučkoga i Brezovice kanalizacijski cjevovod za oborinsku odvodnju. Previđeno je da se radi razdjelni sustav koji se sastoji od dva cjevovoda – jedan za fekalnu i drugi za oborinsku odvodnju.

Planirana su i četiri kišna preljeva. To su odteretne građevine koje kod velikih količina oborina po četvornom metru tu kišnicu ne vode prema cjevovodima koji vode prema uređajima za obradu otpadnih voda, nego ju preko tih preljevnih građevina spušta u recipijente – uglavnom u rijeku Savu”, rekao je Marko Blažević, direktor Vodovoda i odvodnje, prenosi Radio Sljeme.

Javne ustanove koje će se graditi u budućnosti imat će sustave za prikupljanje kišnice. Projekt će se jednim dijelom financirati iz naknade za uređenje voda, a drugim dijelom u dogovoru s Hrvatskim vodama, rekla je zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obnovu i izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove Štefica Mihalic. Navele je i prioritetne lokacije.

“Jedna od prvih investicija je rješavanje Škorpikove, a onda ćemo ići s preljevnim građevinama na Kuniščaku, Dubravi, Savici… Niz je projekata koje će Vodoopskrba najvećim dijelom ove godine projektirati i pokrenuti postupke javne nabave, a u idućoj godini imat ćemo investicijski val koji će ići do osam milijuna eura “, rekla je Mihalic.

Novim sustavom oborinske odvodnje žele se izbjeći štete zbog kojih je, na primjer, u poplavama 2020. građanima isplaćeno oko 830 tisuća eura, dok će za štete od prošlogodišnjeg srpanjskog nevremena uskoro biti isplaćena prva rata od oko 1,5 milijuna eura.