Građevinski i nekretninski sektor u 2021. generirali rekordnu emisiju CO2

Kada se emisijama nastalim korištenjem energije u zgradama doda emisija nastala proizvodnjom građevinskih materijala, tada su zgrade u prošloj godini generirale oko 37 posto globalne emisije CO2

35
Cijene građevinskog materijala
[Foto: Točka Na i Media]

Građevinski i nekretninski sektor postavili su u 2021. novi, neželjeni rekord u proizvodnji ugljika, pokazalo je novo izvješće Programa UN-a za okoliš.

Izvješće pokazuje da su se građevinske aktivnosti u 2021. u većini velikih gospodarstava oporavile na razine prije pandemije, uz energetski intenzivnije korištenje zgrada jer su uredi ponovno otvoreni. Gospodarstva u razvoju također su u prošloj godini povećala emisije stakleničkih plinova u zgradama. U 2020. emisije su smanjene zbog pandemije Covida-19.

Potražnja za energijom u zgradama zabilježila je u 2021. najveći porast u posljednjih deset godina. Posljedica je da su emisije ugljičnog dioksida koje nastaju posredno iz upravljanja zgradama (odnosno njihova korištenja) dosegnule su najvišu ikada zabilježenu razinu, uz povećanje od oko 5 posto u odnosu na 2020. i 2 posto više od dosadašnjeg rekorda iz 2019.

Kada se tome doda emisija ugljičnog dioksida nastala proizvodnjom građevinskih materijala (beton, čelik, aluminij, staklo i cigla), tada su zgrade generirale oko 37 posto globalne emisije CO2 u 2021.

U izvješću UN-a ističe se da je od 2015. postignut određeni napredak u politici te da su globalna ulaganja u energetsku učinkovitost porasla za oko 16 posto, no potreban je veći napor s obzirom na povećanu kvadraturu zgrada.

Kako kvadratura zgrada raste, čelnici UN-a postavili su ciljeve da se emisije iz “izgrađenog okoliša” prepolove do 2030. i da sve nove zgrade imaju neto nultu emisiju ugljika do 2050. Ciljevi su nužni kako bi se osiguralo da se globalna temperatura ne poveća za više od 1,5 stupnja Celzijusa – ako poraste iznad tog praga, stručnjaci previđaju se da će katastrofalne vremenske nepogode postati rutina.

Više od 3000 tvrtki diljem svijeta postavilo je ili je u procesu obvezivanja na smanjenje emisija putem inicijative Science Based Targets, institucije koja je stvorila okvir oko obveza smanjenja emisija stakleničkih plinova za tvrtke, uključujući vodeće proizvođače građevinske opreme, izvođače i inženjere.